Zdieľajte s priateľmi

Gabriela Končitíková
Gabriela K 1. časť
Gabriela Končitíková
Gabriela K 2. časť

OBCHOD – SLUŽBA AKO ZÁKLAD PODnIKAtEľSKEj VíZIE ALEBO „NÁŠ ZÁKAZNíK – NÁŠ PÁN“

VIENNA HOUSE EASY, BRATISLAVA

Slovo služba sa stalo základným elementom podnikateľskej filozofie a stratégie firmy Baťa. Byť užitočný – teda schopný poslúžiť druhému človeku, bolo považované za najvyšší stupeň realizácie človeka v spoločnosti. Všetka obchodná, výrobná aj medziľudská činnosť mala byť vykonávaná v zmysle služby a v súlade s vnímaním služby vo firme Baťa.

Témou seminára je:

  • Predstaviť vnímanie služby v rámci Baťovej sústavy riadenia.
  • Predstaviť filozofiu služby, ako základ úspešného predaja.
  • Edukácia predajcov, a to cez tzv. „Škola pro prodavače“, kde budú predstavené jednotlivé kurzy, spôsoby výučby a možnosti využitia získaných poznatkov v súčasnosti.

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s:

  • vnímaním služby v rámci Baťovej sústavy riadenia, ›› pochopením služby, ako základ úspešného predaja, ›› Baťovským obchodným desatorom.

Čo si účastníci odnesú:

Základné poznatky o tom, že služba zaručuje nielen vyšší predaj a spokojného zákazníka, ale aj vyššie mzdy, spokojného zamestnanca a spokojný osobný život. Ďalej to budú informácie, ako využívať Baťovské obchodné desatoro v súčasnosti, ako sa starať o zákazníka, ako si s ním vytvárať vzťah, a prečo je základom neustály sebarozvoj.

    Objednávka

    +421 914 703 900

    Alebo prostredníctvom formulára