Aneta V

Psychologička a koučka

LETALKY / WORKSHOPY

Zdieľajte s priateľmi

Aneta V

Psychologička a koučka

LETALKY / WORKSHOPY

O koučovi

Aneta sa koučovaniu a vzdelávaniu ľudí venuje od roku 2012. Prepája v praxi viacero prístupov. Je vyštudovaná psychologička. Keďže sama absolvovala niekoľko rôznych výcvikov v oblasti vzdelávania, hľadá najvhodnejšiu formu vzdelávania pre daného človeka a  tím. Aneta ide stále s dobou a preto aj metódy, ktoré používa sú založená na najnovších vedeckých poznatkoch a podložené výskumami z oblasti rozvoja osobnosti, komunikácie, vedenia ľudí a osobnej motivácie.

Jej prax zahŕňa viac ako 1500 hodín individuálneho a tímového koučovania a rovnaký počet hodín vzdelávania ľudí individuálne za použitia rôznych odborných metód alebo skupinovo na workshopoch, tréningoch, či školeniach.

Držiteľka celosvetovo uznávaného certifikátu kouča pre jednotlivcov a tímy na úrovni PCC (Professional Certified Coach), rovnako uznávaného medzinárodného certifikátu Hoganovej psychodiagnostiky. Garantka metód v oblasti osobnostnej a výkonnostnej psychodiagnostiky. Je členkou Medzinárodnej asociácie koučov (ICF – International Coach Federation), slovenskej pobočky (ICF – Slovak Chapter), Slovenskej asociácie koučov (SAKO) a Slovenskej komory psychológov (SKP).

Podporuje neziskové organizácie zamerané na podporu rozvoja detí a ľudí so špeciálnymi potrebami. Zaujíma sa aj o budúcnosť mladej generácie a preto prednáša na vysokých školách, kde sa snaží prepájať teóriu s praxou a tak priblížiť študentom, čo znamená rozvíjať ľudí a ich potenciál v praxi. Medzi jej portfólio patrí aj rozvoj talentov, ktorým pomáha napredovať v profesionálnej kariére a tak isto rozvíja aj osobnostné prvky ich správania.

Je zakladateľkou spoločnosti zameranej na výber a rozvoj zamestnancov a tvorbu firemnej kultúry. Jej klientmi sú okrem iného aj podnikatelia, malé ale aj veľké korporátne spoločnosti, s ktorými úzko spolupracuje v rámci efektívneho a strategického riadenia a vedenia ľudí. V súčasnosti Aneta rozbieha projekt niekoľkých workshopov na aktuálne témy, ktoré rezonujú v spoločnosti.

 

 

 

 

Kontaktujte kouča

Zdieľajte s priateľmi

LETALKY / WORKSHOPY

Typológia osobnosti: Akými ľuďmi som obklopený?

Zdá sa vám, že reakciám a správaniu ľudí okolo vás vôbec nerozumiete? Prečo je komunikácia s určitými ľuďmi bezproblémová a s inými to ide ťažko? Vtipným spôsobom sa dozviete štyri základné typy ľudského správania, ktoré definujú spôsob komunikácie a vnímania ľudí okolo nás. Okrem toho sa veľa dozviete sami o sebe, z nadhľadu spoznáte svoje silné aj slabé stránky. čítať viac

Objednať workshop / leTalk

Riešenie konfliktov v medziľudskej komunikácii

Konflikty sú neoddeliteľnou súčasťou každodenného života. Majú potenciál priniesť žiaduce a pozitívne zmeny, ale tiež pôsobiť veľmi deštruktívne na výkonnosť zamestnancov i firemnú kultúru. Vznik a priebeh konfliktných situácií je možné ovplyvniť a tým prispieť k ich riešeniu či dokonca zabrániť ich vzniku na samom začiatku. čítať viac

Objednať workshop / leTalk

Koučovací prístup v manažérskej praxi

Koučovací prístup predstavuje moderný a efektívny spôsob vedenia a rozvoja ľudí, v ktorom dominuje partnerský vzťah medzi manažérom a podriadeným s jasne vymedzenými kompetenciami a zodpovednosťou. Cieľom využitia koučovacieho prístupu pri vedení ľudí je stimulácia potenciálu koučovaného, rozvoj jeho špecifických kompetencií, a tým aj zvýšenie výkonnosti a pracovnej spokojnosti. čítať viac

Objednať workshop / leTalk

O nás

Sme inovatívna vzdelávacia organizácia, pričom osobný rast a sebarozvoj je naším životným štýlom.

 

Veríme, že zmena môže nastať najskôr v nás, a to najmä neustálym zlepšovaním sa a napredovaním – odomykaním ľudského potenciálu.

 

Hlavným cieľom projektu topcoach.sk je preto vyberať a ďalej ponúknuť tých najlepších odborníkov z oblasti sebarozvoja. A to prostredníctvom širokého množstva workshopov a tréningov najvyššej kvality ako pre jednotlivcov, tak aj pre firmy.

 

Našimi hodnotami pri práci a spolupráci sú: kvalita, odbornosť, profesionalita, dôvera a v neposlednom rade i efektivita.

 

  • 0Motivovaných ľudí
  • 0Koučov
  • 0Partnerov
  • 0Workshopov
  • 0leTalky

Naša misia

Veríme, že odomknutím ľudského potenciálu, prostredníctvom sebarozvoja, človek prežije plnohodnotnejší a kvalitnejší život.

My chceme uľahčiť ľudom prístup k sebarozvoju na pravidelnej báze, a to prostredníctvom leTalk-ov a workshopov s profesionálnymi koučmi a lektormi z rôznych oblastí sebarozvoja a tej najvyššej kvality.

„Unlock your potential“