Kurzy sebarozvoja, workshopy, leTalky

Riešenie konfliktov v medziľudskej komunikácii

Konflikty sú neoddeliteľnou súčasťou každodenného života. Majú potenciál priniesť žiaduce a pozitívne zmeny, ale tiež pôsobiť veľmi deštruktívne na výkonnosť zamestnancov i firemnú kultúru. Vznik a priebeh konfliktných situácií je možné ovplyvniť a tým prispieť k ich riešeniu či dokonca zabrániť ich vzniku na samom začiatku. čítať viac

Viac o workshope

Typológia osobnosti: Akými ľuďmi som obklopený?

Zdá sa vám, že reakciám a správaniu ľudí okolo vás vôbec nerozumiete? Prečo je komunikácia s určitými ľuďmi bezproblémová a s inými to ide ťažko? Vtipným spôsobom sa dozviete štyri základné typy ľudského správania, ktoré definujú spôsob komunikácie a vnímania ľudí okolo nás. Okrem toho sa veľa dozviete sami o sebe, z nadhľadu spoznáte svoje silné aj slabé stránky. čítať viac

Viac o workshope

Koučovací prístup v manažérskej praxi

Koučovací prístup predstavuje moderný a efektívny spôsob vedenia a rozvoja ľudí, v ktorom dominuje partnerský vzťah medzi manažérom a podriadeným s jasne vymedzenými kompetenciami a zodpovednosťou. Cieľom využitia koučovacieho prístupu pri vedení ľudí je stimulácia potenciálu koučovaného, rozvoj jeho špecifických kompetencií, a tým aj zvýšenie výkonnosti a pracovnej spokojnosti. čítať viac

Viac o workshope

Kurzy sebarozvoja a workshopy pre firmy / jednotlivcov

Naše workshopy, semináre, leTalky a kurzy sebarozvoja sú starostlivo vyberané, pútavé, praktické a zamerané na to, aby zúčastnených bavili a vždy si niečo odniesli. Kurzy sú pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o sebarozvoj, sebazdokonaľovanie a chcú na sebe pracovať. Sú vhodné pre firmy aj pre jednotlivci. Najčastejšie je miestom konania workshopov Bratislava, prípadne iné krajské mestá, ale je možné ich organizovať kdekoľvek na Slovensku v sídle vašej firmy.

Aktuálne u nás nájdete zaujímavé workshopy a kurzy na témy: manažérske kurzy sebarozvoja, prokrastinácia, time management, leadership, EQ, soft skills, psychológia, komunikácia, stres, rozvoj biznisu a ďalšie.

Workshopy uvádzajú najlepší slovenskí osobní a life koučovia, mentori, lektori sebarozvoja a špecializovaní konzultanti. Všetky workshopy a kurzy sebarozvoja sú pútavé a praktické

„Unlock your potential“