Zdieľajte s priateľmi

Detaily:

Stres spoločne so záťažou plynie z rôznych životných situácií, má rôzne spúšťače, dĺžku trvania a intenzitu. Prejavuje sa v našom správaní a prežívaní. Cieľom workshopu je oboznámiť účastníkov s možnosťami, ako sa vyrovnať so stresom, znižovať jeho následky a ako mu predchádzať.

Obsahová náplň:

 • Teória stresu – koncepcia stresu, stresová krivka, motivačná a výkonová rovina.
 • Funkcia stresu – prečo stres existuje, k čomu je dobrý a kedy začína škodiť.
 • Typy stresových situácií – kedy a za akých podmienok sa spravidla ocitáme v strese.
 • Typy stresových reakcií – ako ľudia reagujú v strese a čo môže byť rizikom jednotlivých typov reakcií.
 • Copingové stratégie alebo ako stresu čeliť.
 • Seba-reflexia: „ako to mám ja?“.
 • Konštruktívne riešenie mojich vlastných záťažových situácií.

Ako bude podujatie prebiehať:

Interaktívne a zážitkovo.

Prečo sa podujatia zúčastniť:

Workshop vám pomôže zvýšiť schopnosť aktívne zvládnuť stres v pracovnom prostredí a podporiť prevenciu stresu. Účastníkom workshop poskytne účinné techniky, ktoré im umožnia zvýšiť ich efektivitu a zároveň pracovnú spokojnosť. Prostredníctvom aktivity, ktorá je súčasťou workshopu získate informáciu o svojej stratégií zvládania stresu.

Pre koho je podujatie určené:

Pre manažérov na rôznych úrovniach vedenia ľudí a riadenia procesov. Pre budúcich manažérov a pre talentov na rôznych pracovných pozíciách. Pre tých, ktorí  pracujú s ľuďmi, chcú lepšie pochopiť medziľudské vzťahy a komunikáciu, chcú pracovať na sebe a svojom rozvoji.
Pre spoločnosti, ktoré chcú rozvíjať svojich zamestnancov a podporovať firemnú kultúru spolupráce, tolerantnosti a rešpektu.

Čo hovoria účastníci:

Lenka:
„Počas workshopu som si mohla ujasniť svoj spôsob práce, ako ovplyvniť stres a predchádzať mu a to aj vďaka vysvetleniu copingových stratégií a ako s nimi pracovať u seba a u druhých.“
Andrej:
„Z workshopu som si odniesol hlavne vedomosť o tom, aké sú moje varovné signály, že niečo nie je v poriadku. Tie si viem teraz lepšie uvedomovať cez copingového stratégie.“
Ján:
„Na workshope sa mi najviac páčila analýza, kde sme, ako pristupujeme k riešeniu problémov a kde máme priestor na zlepšenie.“

Ciele:

 • Zoznámiť sa so základnými teóriami stresu, podstatou vzniku stresu a s biologickými, sociálnymi a psychologickými príčinami jeho vzniku.
 • Získať nadhľad a sekundárne aj kontrolu nad procesmi, ktoré vznik stresovej reakcie podmieňujú.
 • Reflektovať vlastné stresové reakcie a formulovať možné riziká správania účastníka v strese a posilniť vôľu pre ich minimalizáciu.
 • Stanoviť možné opatrenia, ktoré každému účastníkovi umožnia minimalizovať riziká spojené so stresom a zároveň optimalizovať pozitívne dopady stresu pre pracovný výkon a vnútornú pohodu.

Objednávka


Zdieľajte s priateľmi

O nás

Sme inovatívna vzdelávacia organizácia, pričom osobný rast a sebarozvoj je naším životným štýlom.

 

Veríme, že zmena môže nastať najskôr v nás, a to najmä neustálym zlepšovaním sa a napredovaním – odomykaním ľudského potenciálu.

 

Hlavným cieľom projektu topcoach.sk je preto vyberať a ďalej ponúknuť tých najlepších odborníkov z oblasti sebarozvoja. A to prostredníctvom širokého množstva workshopov a tréningov najvyššej kvality ako pre jednotlivcov, tak aj pre firmy.

 

Našimi hodnotami pri práci a spolupráci sú: kvalita, odbornosť, profesionalita, dôvera a v neposlednom rade i efektivita.

 

 • 0Motivovaných ľudí
 • 0Koučov
 • 0Partnerov
 • 0Workshopov
 • 0leTalky