Zdieľajte s priateľmi

Detaily:

Koučovací prístup predstavuje moderný a efektívny spôsob vedenia a rozvoja ľudí, v ktorom dominuje partnerský vzťah medzi manažérom a podriadeným s jasne vymedzenými kompetenciami a zodpovednosťou. Cieľom využitia koučovacieho prístupu pri vedení ľudí je stimulácia potenciálu koučovaného, rozvoj jeho špecifických kompetencií (napr. delegovanie, time-management, vedenie ľudí a pod.) a tým aj zvýšenie výkonnosti a pracovnej spokojnosti.

Obsahová náplň:

 • Základné princípy koučovacieho prístupu, rozdiel medzi koučovacím prístupom, koučovaním, mentoringom a inými spôsobmi vedenia a rozvoja zamestnancov.
 • Koučovací proces a jeho štádia (kontakt – kontrakt – nástroje – kroky – prínos).
 • Dopytovanie ako základný nástroj koučovania, typy otázok a techniky ich kladenia.
 • Rozdiel medzi dopytovaním sa a manipuláciou.
 • Práca s energiou, drivom a motiváciou v procese koučovania.
 • Podpora a kontrola v koučovaní, práca s akčnými plánmi.
 • Nácvik koučovacieho rozhovoru.
 • Re-kontrakt a konfirmácia cieľov v koučovacom procese.
 • Náročné situácie v koučovaní (nespolupracujúci podriadený a pod.).

Ako bude podujatie prebiehať:

Interaktívne a zážitkovo.

Prečo sa podujatia zúčastniť:

Interaktívnym spôsobom sa účastník oboznámi s procesom koučovania.

Pre koho je podujatie určené:

Pre manažérov na rôznych úrovniach vedenia ľudí a riadenia procesov. Pre budúcich manažérov a pre talentov na rôznych pracovných pozíciách. Pre tých, ktorí  pracujú s ľuďmi, chcú lepšie pochopiť medziľudské vzťahy a komunikáciu, chcú pracovať na sebe a svojom rozvoji.
Pre spoločnosti, ktoré chcú rozvíjať svojich zamestnancov a podporovať firemnú kultúru spolupráce, tolerantnosti a rešpektu.

Čo hovoria účastníci:

Peter:
„Mnohé podklady, naučené techniky a aj samotné závery mi budú napomáhať k lepšiemu zvládnutiu a pochopeniu nielen seba samého ale celého môjho tímu. Lektorka je skutočná koučka a mentorka.“
Mário:
„Workshop mi otvoril nové cesty k osobnostnému rozvoju a sebapoznaniu. Naučil ma využívať novo objavené schopnosti, nástroje a techniky, ktoré sa stali súčasťou mojej práce s ľuďmi, a aj komunikácie v bežnom živote. Lektorke chcem poďakovať za hodnotný prínos, profesionálny a zároveň priateľský prístup.“
Stanka:
„Vždy je čo zlepšovať“ a to platí aj pri práci s ľuďmi, zvlášť ak máte ambície mať najlepší team, ktorý zvládne ťažké projekty. Je výzvou nájsť v každom potenciál a stavať na ňom, zosúladiť team, naučiť sa ho správne viesť a dotiahnuť k úspešným koncom projektov. To všetko a viac som si uvedomila na workshope a pri spolupráci s lektorkou.“

Ciele:

 • Priblížiť účastníkom základné koučovacie princípy, vrátane zdôraznenia významu úvodného kontraktu, nastavenie pravidiel, vzťahu medzi manažérom a podriadeným v kontexte koučovacieho prístupu.
 • Osvojiť si kľúčové nástroje koučovania a pochopiť prirodzené fázovanie jednotlivých krokov.
 • Schopnosť rozlíšiť situácie u podriadených, u ktorých je vhodný koučovací prístup použiť.
 • Rozšíriť portfólio manažérskych štýlov účastníkov..
 • Naučiť sa efektívnejšie viesť podriadených.

Objednávka


Zdieľajte s priateľmi

O nás

Sme inovatívna vzdelávacia organizácia, pričom osobný rast a sebarozvoj je naším životným štýlom.

 

Veríme, že zmena môže nastať najskôr v nás, a to najmä neustálym zlepšovaním sa a napredovaním – odomykaním ľudského potenciálu.

 

Hlavným cieľom projektu topcoach.sk je preto vyberať a ďalej ponúknuť tých najlepších odborníkov z oblasti sebarozvoja. A to prostredníctvom širokého množstva workshopov a tréningov najvyššej kvality ako pre jednotlivcov, tak aj pre firmy.

 

Našimi hodnotami pri práci a spolupráci sú: kvalita, odbornosť, profesionalita, dôvera a v neposlednom rade i efektivita.

 

 • 0Motivovaných ľudí
 • 0Koučov
 • 0Partnerov
 • 0Workshopov
 • 0leTalky