Zdieľajte s priateľmi

Detaily:

Psychodiagnostické metódy zaujímajú v oblasti riadenia ľudských zdrojov čoraz významnejšie miesto. Umožňujú skvalitniť a zrýchliť výber zamestnancov na rôzne pracovné pozície, zefektívniť ich profesionálny rozvoj a môžu pomôcť aj vo fáze, kedy zamestnanec organizáciu opúšťa.

Obsahová náplň:

 • Ľudský kapitál, ľudské zdroje, riadenie kariéry.
 • Súčasný stav psychodiagnostiky.
 • Objasnenie konštrukcie a princípov fungovania jednotlivých typov metód.
 • Praktické príklady využitia psychodiagnostických metód.
 • Metódy posudzovania kvality psychodiagnostických metód.

Ako bude podujatie prebiehať:

Interaktívne a zážitkovo.

Prečo sa podujatia zúčastniť:

Či si to priznáme alebo nie, čím ďalej tým viac sa diagnostika stáva neodmysliteľnou súčasťou riadenie ľudských zdrojov. Ako sa v nej vyznať, vybrať si vhodnú diagnostiku práve pre tie moje potreby, vedieť identifikovať kvalitu takýchto metód, Vám prináša workshop.

Pre koho je podujatie určené:

Pre manažérov na rôznych úrovniach vedenia ľudí a riadenia procesov. Pre budúcich manažérov a pre talentov na rôznych pracovných pozíciách. Pre tých, ktorí  pracujú s ľuďmi, chcú lepšie pochopiť medziľudské vzťahy a komunikáciu, chcú pracovať na sebe a svojom rozvoji.
Pre spoločnosti, ktoré chcú rozvíjať svojich zamestnancov a podporovať firemnú kultúru spolupráce, tolerantnosti a rešpektu.

Čo hovoria účastníci:

 Michal:
„Išlo o veľmi podnetný workshop. Lektorka bola fundovaná a dobre pripravená. Vedomosti získané boli reálne a využívam ich v praxi. Lektorka dáva do svojej práce energiu, pozitívne nastavenia, čím tiež vplýva na ľudí, aby na sebe zapracovali.“
Ľubica:
„V spoločnosti, v ktorej pracujem sa venujeme práci s talentmi, identifikáciou ich potenciálu s prepojením na osobnostnú diagnostiku. Takže workshop bol pre mňa prínosný a obohacujúci. Lektorka je naozaj skúsená v oblasti diagnostiky osobnosti. Vie osobnostné charakteristiky riadne pomenovať, vysvetliť. Zároveň aj poradiť kombináciu vhodných metód pre naše potreby spoločnosti.“
Andrea:
„Pochopila som komplexnosť diagnostiky. Vďaka lektorke bol workshop pre mňa zážitkom a posunula ma v mojom rozvoji ďalej ako som predpokladala. Prekvapila ma jej schopnosť hĺbkovo a presne interpretovať výsledky diagnostiky.“

Ciele:

 • Samostatne posúdiť kvalitu rôznych psychodiagnostických metód.
 • Schopnosť vybrať adekvátne psychodiagnostickú metódu a vhodne ju aplikovať v procese výberu.
 • Porozumieť princípom fungovania a konštrukcie jednotlivých metód.
 • Získať vedomosti o tom, ako nastaviť pomocou vybraných psychodiagnostických metód proces výberu a rozvoja, a tým aj skvalitniť jeho fungovanie.

Objednávka


Zdieľajte s priateľmi

O nás

Sme inovatívna vzdelávacia organizácia, pričom osobný rast a sebarozvoj je naším životným štýlom.

 

Veríme, že zmena môže nastať najskôr v nás, a to najmä neustálym zlepšovaním sa a napredovaním – odomykaním ľudského potenciálu.

 

Hlavným cieľom projektu topcoach.sk je preto vyberať a ďalej ponúknuť tých najlepších odborníkov z oblasti sebarozvoja. A to prostredníctvom širokého množstva workshopov a tréningov najvyššej kvality ako pre jednotlivcov, tak aj pre firmy.

 

Našimi hodnotami pri práci a spolupráci sú: kvalita, odbornosť, profesionalita, dôvera a v neposlednom rade i efektivita.

 

 • 0Motivovaných ľudí
 • 0Koučov
 • 0Partnerov
 • 0Workshopov
 • 0leTalky