Zdieľajte s priateľmi

Detaily:

Konflikty sú neoddeliteľnou súčasťou každodenného života. Majú potenciál priniesť žiaduce a pozitívne zmeny, ale tiež pôsobiť veľmi deštruktívne na výkonnosť zamestnancov i firemnú kultúru. Vznik a priebeh konfliktných situácií je možné ovplyvniť a tým prispieť k ich riešeniu či dokonca zabrániť ich vzniku na samom začiatku. Workshop je zameraný na prepojenie teoretickej prípravy účastníkov v oblasti efektívneho conflict-managementu a praktický nácvik riešenia konfliktných situácií.

Obsahová náplň:

 • Konflikt vs. spor.
 • Konflikty (nielen) v pracovnom kontexte – konštruktívne a deštruktívne aspekty.
 • Naše správanie v konfliktných situáciách.
 • Typológia konfliktov.
 • Čo sa deje, keď sa konflikt nerieši.
 • Súperenie vs. spolupráca v konfliktných situáciách.
 • Stratégie pre riešenie konfliktov.
 • Zásady verbálnej komunikácie v konfliktoch.
 • Využitie princípov asertívnej komunikácie pri riešení konfliktných situácií.

Ako bude podujatie prebiehať:

Interaktívne a zážitkovo.

Prečo sa podujatia zúčastniť:

Naučíte sa ako riešiť konflikty konštruktívne a ako zvládnuť umenie prevencie zbytočných konfliktov. Zároveň spoznáte svoje typické správanie a spôsoby, akými obvykle prispievame ku konfliktom. Prostredníctvom vyplnenia dotazníka, ktorý je súčasťou workshopu, získate informáciu o svojej stratégií zvládania konfliktu.

Pre koho je podujatie určené:

Pre manažérov na rôznych úrovniach vedenia ľudí a riadenia procesov. Pre budúcich manažérov a pre talentov na rôznych pracovných pozíciách. Pre tých, ktorí  pracujú s ľuďmi a chcú lepšie pochopiť medziľudské vzťahy a komunikáciu. Pre tých, ktorí chcú pracovať na sebe a svojom rozvoji. Pre spoločnosti, ktoré chcú rozvíjať svojich zamestnancov a podporovať firemnú kultúru spolupráce, tolerantnosti a rešpektu.

Čo hovoria účastníci:

Katarína:
„Odporúčam, aby sa takéhoto workshopu zúčastnili všetci vo firme. Analyzovali sme vlastnú typológiu osobnosti, zistili sme ako sa má človek správať, keď vznikne nejaký konflikt a ako ho ukončiť. Veľmi poučné, hlavne žiadne zbytočné definície a teoretizovanie, ale uvedené príklady zo života, v ktorých sme sa viacerí našli.“
Karol:
„Po vyplnení dotazníku, do ktorej skupiny osobnosti patríme sme si každú rozoberali a lektorka uvádzala príklady, v ktorých sme sa našli. Myslím si, že je veľmi profesionálna, svojej práci rozumie a vie ju podať ďalej, a tým aj pomôcť ľuďom.“

Ciele:

 • Zoznámiť účastníkov s typológiou konfliktov a ako ju využívať pre voľbu vhodnej stratégie ich riešenia.
 • Pochopiť základné princípy účinného conflict-managementu.
 • Naučiť alternatívnym (nedirektívnym) spôsobom riešenia konfliktov v duchu stratégie win-win.
 • Prehĺbiť sebapoznanie účastníkov v oblasti riešenia konfliktov (aký štýl riešenia je im blízky).
 • Posilniť schopnosť včasnej identifikácie príznakov konfliktov a naučiť sa im predchádzať.

Objednávka


Zdieľajte s priateľmi

O nás

Sme inovatívna vzdelávacia organizácia, pričom osobný rast a sebarozvoj je naším životným štýlom.

 

Veríme, že zmena môže nastať najskôr v nás, a to najmä neustálym zlepšovaním sa a napredovaním – odomykaním ľudského potenciálu.

 

Hlavným cieľom projektu topcoach.sk je preto vyberať a ďalej ponúknuť tých najlepších odborníkov z oblasti sebarozvoja. A to prostredníctvom širokého množstva workshopov a tréningov najvyššej kvality ako pre jednotlivcov, tak aj pre firmy.

 

Našimi hodnotami pri práci a spolupráci sú: kvalita, odbornosť, profesionalita, dôvera a v neposlednom rade i efektivita.

 

 • 0Motivovaných ľudí
 • 0Koučov
 • 0Partnerov
 • 0Workshopov
 • 0leTalky