Zdieľajte s priateľmi

Detaily workshopu:

Každý z nás prekonáva prekážky – tie vonkajšie, v snahe dosahovať vytýčené ciele, aj tie vnútorné, ktoré tvoria obavy a pochybnosti o sebe samých. A práve tieto skryté bariéry nás najväčšmi brzdia pri tom, aby sme naplno rozvíjali svoj skrytý potenciál. Potenciál je v podstate neobmedzený – obmedzujeme ho iba my sami.
Michalangelo tvrdil, že svoje majstrovské dielo Davida videl v hrubom kuse skaly v lome na mramor. Jeho jedinou úlohou bolo odtesať, čo nebolo potrebné a mal svoju sochu. Uvedomujete si, čo chcete „odtesať“ alebo naopak „pritesať“ do svojho života?

Obsahová náplň workshopu:

 • Ako prebudiť k životu svoj skrytý potenciál a dary.
 • Ako dovoliť svojmu lepšiemu JA naplno sa prejaviť a uveriť, že môžete byť niečím viac, než ste zvyknutí si o sebe myslieť.
 • Posilnenie sebadôvery a odvahy nasledovať svoje túžby, vízie a ciele.

Ako bude workshop prebiehať:

Interaktívnym sprostredkovaním teoretických východísk spolu s praktickým nácvikom, modelovaním a simulovaním preberaných tém, sebakoučovaním a riadenou diskusiou. S možnosťou účastníkov korigovať svojimi otázkami priebeh zážitkového vzdelávania.

Prečo sa workshopu zúčastniť:

Účastníci si zostavia listinu úspechov, aby si boli vedomí svojich silných stránok a kvalít. Prioritizujú si tie svoje postoje a návyky, ktoré ich dovedú k dosiahnutiu cieľov. Vyberú si tie zdroje motivácie, ktoré sa postarajú o uspokojenie, naplnenie a sebarealizáciu.

Prečo workshop funguje:

Všetky vlastnosti a schopnosti, ktoré vám umožňujú dosiahnuť osobné, pracovné aj spoločenské úspechy, máte v sebe ukryté. Nikdy vám nie je dané prianie bez toho, aby vám nebola súčasne daná schopnosť uskutočniť ho.

Pre koho je workshop určený:

Pre ľudí pracujúcich na svojom sebazdokonaľovaní, sebarozvoji a profesijnom rozvoji. Pre tých, ktorí si plánujú kariéru alebo sa chystajú zmeniť prácu.

Ciele workshopu:

 • Práca na sebazdokonaľovaní prostredníctvom zmeny ako výzvy pre sebarealizáciu.
 • Rozvíjanie najkľúčovejších premenných pri posilňovaní sebadôvery a sebavedomia.
 • Oslobodenie sa od obmedzujúcich presvedčení a limitujúcich myšlienok.
 • Skúmanie proaktívnych a reaktívnych postojov, ktoré sa podpisujú na úspechu či neúspechu.
 • Zadefinovanie si vrodených preferencií (silné stránky) pre výber ideálneho povolania alebo profesijný rast.

Objednávka

Zdieľajte s priateľmi

O nás

Sme inovatívna vzdelávacia organizácia, pričom osobný rast a sebarozvoj je naším životným štýlom.

 

Veríme, že zmena môže nastať najskôr v nás, a to najmä neustálym zlepšovaním sa a napredovaním – odomykaním ľudského potenciálu.

 

Hlavným cieľom projektu topcoach.sk je preto vyberať a ďalej ponúknuť tých najlepších odborníkov z oblasti sebarozvoja. A to prostredníctvom širokého množstva workshopov a tréningov najvyššej kvality ako pre jednotlivcov, tak aj pre firmy.

 

Našimi hodnotami pri práci a spolupráci sú: kvalita, odbornosť, profesionalita, dôvera a v neposlednom rade i efektivita.

 

 • 0Motivovaných ľudí
 • 0Koučov
 • 0Partnerov
 • 0Workshopov
 • 0leTalky