Zdieľajte s priateľmi

Detaily:

Ako vnímame svet okolo seba? Ako sa vidíme? Ako sme schopní reálne počúvať ostatných a porozumieť tomu, čo skutočne hovoria o sebe a o ostatných? O čom sme presvedčení od ranného detstva a ako to ovplyvňuje naše úspechy?
Na mnohé z tohto dáva odpoveď neurolingvistické programovanie (NLP). Dáva zároveň možnosť posunúť výrazným spôsobom svoj vlastný rozvoj, lepšie pochopiť seba aj ostatných, skvalitniť vzájomnú komunikáciu, a tak aj posilniť naše vzťahy. A to bez ohľadu na to, či v súkromí alebo na pracovisku. Pravidlá NLP sú univerzálne a všeobecne platné.

Obsahová náplň:

 • Ako ľudský mozog prijíma, spracováva a narába s informáciami?
 • Obmedzujúce presvedčenia o sebe a našich schopnostiach.
 • Nevyjadrené predpoklady o nás a o druhých.
 • Komunikácia všetkými zmyslami.
 • Vnímanie vs. realita, naše mentálne mapy.
 • Ako pracovať s vlastným myslením tak, aby nám bolo podporou pri efektívnejšom formulovaní a dosahovaní cieľov.
 • Ako robiť lepšie rozhodnutia založené na tom, čo naozaj chceme.
 • Dôkladnejšie porozumenie a získanie lepšej kontroly toho, ako rozmýšľame, čo cítime a ako sa správame.
 • Vytváranie lepších vzťahov s najbližšími (a tiež s kolegami, nadriadenými a podriadenými) s pomocou „inej“ komunikácie.

Priebeh podujatia:

Interaktívna a hravá forma umožňujúca aktívne zapojenie sa účastníkov, s podporou nástrojov skupinového a individuálneho koučingu.

Prečo sa zúčastniť:

Každý účastník workshopu bude mať príležitosť intenzívne sa zaoberať spôsobom vlastnej komunikácie, myslenia a správania sa, a naučiť sa ako pracovať s tým, čo je ich základom a čo priamo ovplyvňuje úspešnosť človeka či tímu.
Účastníci sa tiež naučia ako uplatniť rovnaké princípy v budovaní a skvalitňovaní vzťahov s ostatnými. Akceptácia a porozumenie iným vnáša do života človeka spokojnosť a radosť, pretože kvalitné porozumenie iným prináša zároveň porozumenie samým sebe.

Prečo to funguje:

Témy, ktoré workshop rieši, sú blízke každému človeku a prináša jednoduché, zároveň však okamžite aplikovateľné techniky na to, ako sa posunúť k svojmu cieľu bližšie – či už je to profesijný cieľ alebo cieľ, ktorý súvisí so vzťahmi.
NLP ako prístup k rozvoju jedinca či skupiny vznikol na začiatku 70. rokov 20. storočia. Vychádza z dlhoročných výskumov vzorcov myslenia a správania sa úspešných profesionálov v rôznych oblastiach. Celosvetovo je považovaný za výnimočne efektívny spôsob osobnostného rozvoja ľudí umožňujúci transformačné zmeny v správaní a prinášajúci väčšiu spokojnosť do života.
Lektorka je držiteľkou medzinárodnej certifikácie NLP Master.

Pre koho je podujatie určené:

Pre jednotlivcov, ktorí chcú lepšie porozumieť sami sebe a cez seba druhým, a tak si priniesť do života viac radosti, slobody a spokojnosti.

Ciele:

 • Citlivo vnímať významné prejavy komunikácie vo svojej vlastnej reči a reči druhých.
 • Ako spôsob našej komunikácie o sebe, o druhých, k sebe a k druhým ovplyvňuje naše myslenie, naše presvedčenia a následné aj konanie.
 • Účastníci budú schopní identifikovať zmyslové kotvy, mentálne mapy seba aj iných a budú vedieť, ktorá forma komunikácie je posilňujúca a ktorá obmedzujúca.
 • A tiež budú schopní reagovať na negatívne myslenie a limitujúce presvedčenia tak, aby si do života vniesli viac radosti a sebadôvery, a tiež do vlastného správania i správania iných.

  Objednávka

  +421 914 703 900

  Alebo prostredníctvom formulára


  Zdieľajte s priateľmi

  O nás

  Sme inovatívna vzdelávacia organizácia, pričom osobný rast a sebarozvoj je naším životným štýlom.

   

  Veríme, že zmena môže nastať najskôr v nás, a to najmä neustálym zlepšovaním sa a napredovaním – odomykaním ľudského potenciálu.

   

  Hlavným cieľom projektu topcoach.sk je preto vyberať a ďalej ponúknuť tých najlepších odborníkov z oblasti sebarozvoja. A to prostredníctvom širokého množstva workshopov a tréningov najvyššej kvality ako pre jednotlivcov, tak aj pre firmy.

   

  Našimi hodnotami pri práci a spolupráci sú: kvalita, odbornosť, profesionalita, dôvera a v neposlednom rade i efektivita.

   

  • 0Motivovaných ľudí
  • 0Koučov
  • 0Partnerov
  • 0Workshopov
  • 0leTalky