Čo je leTalk

leTalk je interaktívna a informatívna keynote prednáška, prostredníctvom ktorej majú účastníci možnosť objaviť jednotlivé témy sebarozvoja a leadershipu s cieľom vzbudiť v nich záujem o ďalšie vzdelávanie sa i prostredníctvom workshopov či tréningov.

Ako leTalk prebieha

leTalk je krátky formát v dĺžke 1,5 hodiny, počas ktorej jeden alebo dvaja spíkri odprezentujú interaktívnou formou (role plays, games, case study, atď.) rôzne témy sebarozvoja. Prednáška by mala vždy účastníkov edukovať a to tak, aby si so sebou odniesli aspoň jeden nástroj, ktorý budú môcť hneď použiť v praxi.

Cieľ

Cieľom keynote prednášky leTalk je najmä vzbudiť záujem poslucháčov o témy leadershipu a sebarozvoja a tiež v spojením s lektorom či koučom určiť, či je to vhodný fit pre firmu v procese ďalšieho vzdelávania.

Témy

Na základe vašich špecifických požiadavok, preferencií a tém, leTalk vám po konzultácii pripravíme radi na mieru. Prípadne si niektoré témy môžete pozrieť a vybrať z našej verejnej ponuky v sekcii Témy.

Zdieľajte s priateľmi

Gabriela Culík-Končitíková Lektorka

Tajomstvo úspechu Tomáša Baťu

27.03.2019 / Campus City, Bratislava

Registrácia

“Co chceš, můžeš“ –T. Baťa

Počas marcovej interaktívnej prednášky leTalk sa sústredíme na fenomén Tomáša Baťu. Spoločne objavíme a zameriame sa na podnikateľské princípy a filozofiu tejto celosvetovej podnikateľskej osobnosti, objavíme tajomstvo jeho úspechu… Počas prednášky lepšie spoznáte osobnosť Tomáša Baťu, jeho podnikateľské začiatky, úspechy i neúspechy, ale hlavne jeho podnikateľské princípy a prístupy, ktoré podmienili rast fenoménu Baťa a stoja za jeho úspechom.

Čo sa na prednáške dozviete:

  • Baťov vzťah a prístup k inováciám – ako nástroj rastu.
  • Čas ako najvýznamnejší kapitál.
  • Oboznámime sa s vnímaním služby v rámci Baťovej sústavy riadenia – služba ako základný cieľ podnikania.
  • Predstavíme si marketingové nástroje využívané firmou Baťa.
  • Spoznáme koncepciu a zásady firemnej kultúry, HR a úrovne motivácie a odmeňovania.

Cieľom prednášky je:
Oboznámiť účastníkov s princípmi Baťovho podnikania od marketingu, cez sales až po oblasť HR. Okrem toho, na prednáške si uvedieme niekoľko príkladov dobrej praxe firiem, ktoré Baťove prístupy a postupy dnes vo svojich firmách aktívne a úspešne využívajú.

Prednáškou vás bude sprevádzať pani Mgr. et Ing. Gabriela Culík-Končitíková (Nadace Tomáše Bati):
Gabriela Culík-Končitíková sa dlhodobo venuje štúdiu Baťovej sústavy riadenia a jej aktuálnemu využitiu. Študuje doktorandský študijný program na Univerzite T. Baťu v Zlíne. V rámci svojej dizertačnej práce vypracováva model aplikácie personálnych zásad firmy Baťa do roku 1945 pre súčasné podnikateľské prostredie. Svoje štúdie publikuje, je autorkou niekoľkých kníh (napr. Srdcem baťovec). V súčasnej dobe pracuje tiež ako projektová manažérka pre Nadáciu Tomáša Baťu. Venuje sa zdieľaniu inšpiratívnych myšlienok Tomáša Baťu v rámci projektu Inšpirácia Baťa.
Interaktívna prednáška potrvá 1,5 hodiny, pričom môže byť predĺžená o 30 min. v rámci Q&A. Cena vstupenky online cez Tickpo či Eventbrite je 10€, na mieste bude 12€.

Zdieľajte s priateľmi