leTalk je interaktívna a informatívna keynote prednáška osobného rozvoja, prostredníctvom ktorej majú účastníci možnosť objaviť jednotlivé témy sebarozvoja a leadershipu s cieľom vzbudiť v nich záujem o ďalšie vzdelávanie sa i prostredníctvom workshopov či tréningov.

Ako leTalk prebieha

leTalk je krátky formát v dĺžke 1,5 hodiny, počas ktorej jeden alebo dvaja spíkri odprezentujú interaktívnou formou (role plays, games, case study, atď.) rôzne témy sebarozvoja. Prednáška by mala vždy účastníkov edukovať a to tak, aby si so sebou odniesli aspoň jeden nástroj, ktorý budú môcť hneď použiť v praxi.

Cieľ

Cieľom keynote prednášky leTalk je najmä vzbudiť záujem poslucháčov o témy leadershipu a sebarozvoja a tiež v spojením s lektorom či koučom určiť, či je to vhodný fit pre firmu v procese ďalšieho vzdelávania.

Témy

Na základe vašich špecifických požiadavok, preferencií a tém, leTalk vám po konzultácii pripravíme radi na mieru. Prípadne si niektoré témy môžete pozrieť a vybrať z našej verejnej ponuky v sekcii Workshopy.