Zdieľajte s priateľmi

VIENNA HOUSE EASY, BRATISLAVA

Základom kvalitnej propagácie je mať na mysli službu, a to službu nielen zákazníkovi, ale aj spoločnosti a verejnosti. Podrobné predstavenie služby, ako základného nástroja nielen pre podnikanie, ale aj reklamu a marketingovú prezentáciu.

Témou seminára je:

 • Predstavenie jednotlivých marketingových nástrojov využívaných firmou Baťa.
 • Zásady pre vytváranie marketingových kampaní a starostlivosť o zákazníka.
 • Edukácia predajcov, ako základného sprostredkovateľa marketingu firmy Baťa.

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s:

 • predajom prostredníctvom služby,
 • marketingovými nástrojmi firmy Baťa do roku 1945.

Čo si účastníci odnesú:

Oboznámenie sa s rozsahom marketingovej komunikácie firmy Baťa a so spôsobom práce marketingového oddelenia. Ukážky originálnych propagačných materiálov firmy a dobových reklám.

  Objednávka

  +421 914 703 900

  Alebo prostredníctvom formulára