Koučovia, mentori, lektori sebarozvoja

Naši koučovia a tréneri sebarozvoja osobnosti:

Top koučovia a mentori sebarozvoja

Naši top koučovia osobného rozvoja sú vám k dispozícii pre objavenie vášho skrytého potenciálu, či už ste manažér, firma, malý podnikateľ, absolvent štúdia alebo ktokoľvek iný, kto chce na sebe pracovať a zlepšiť sa v určitej oblasti, ako napríklad vzťahy, komunikácia, vedenie ľudí, time management či emocionálna inteligencia.

U nás nájdete najlepších slovenských top koučov z najrôznejších oblastí sebarozvoja: životný (life) kouč, osobný kouč, vzťahový kouč, mentálny kouč, mentor, talentový kouč, kariérny kouč, biznis kouč, lektor sebarozvoja, konzultant, tréner osobného rozvoja alebo aj mediátor je súčasťou nášho tímu koučov pripravených pomôcť.

Najčastejšie je pôsobiskom našich koučov Bratislava, Košice a ďalšie krajské mestá, ale pravidelne sa stretávajú s účastníkmi aj v iných mestách na Slovensku, kde sídlia firmy alebo jednotlivci. Cena za koučing, mentoring, kurzy sebarozvoja a semináre je individuálna a dohodnete si ju pri objednávke.

Koučing a mentoring

Koučing je pomerne mladou formou partnerstva s klientom, ktorého cieľom je inšpirovať ho k tomu, aby maximalizoval svoj osobný aj pracovný potenciál a rástol v určitej oblasti. Životný koučing (life coaching), ako aj osobný koučing je teda pôsobenie kouča v oblasti bežných aj stresových životných situácií.

Mentoring predstavuje odovzdávanie podpory a rád od odborníka v danej oblasti. Najčastejšie ho využívajú manažéri či podnikatelia v novej oblasti či situácii. Tréner osobného rozvoja "trénuje" ľudí v oblastiach sebarozvoja, v ktorých chcú dosiahnuť zlepšenie. Spoločným cieľom koučov, mentorov, lektorov, či trénerov je rozvinúť jeho potenciál pre zjednodušenie životných či pracovných okolností.

„Unlock your potential“