NewLeaders Academy

Campus City, Bratislava

NewLeaders inspire others to dream more, learn more, do more and become more…

Prečo NewLeaders Academy?

Keď v spoločnosti existuje dobrý leadership, prejaví sa to v celej organizácii. S dobrým leadershipom a lídrami podniková kultúra nie je vynútená, ale prirodzene sa rozvíja a prekvitá, vedenie ľudí a tímu je prirodzené. Komunikácia je otvorená a prebieha na každodennej báze. Vtedy všetci zamestnanci chápu poslanie, víziu a ciele organizácie a každý je ochotný prispieť k tomu, ako ich zlepšiť.
Aby ste sa stali špičkovou spoločnosťou, potrebujete k tomu skutočne skvelých lídrov. Avšak, vedenie ľudí existuje veľký rozdiel medzi vedením ľudí šéfmi a lídrami…

 • Cieľom programu NewLeaders Academy je nadobudnúť a rozvíjať jednotlivé zručnosti z oblasti leadershipu tak, že vám uľahčia v budúcnosti zvládať prácu pod tlakom, vytvárať efektívne tímy a rozvíjať talent v celej organizácii.

Čo vás leadership prednášky počas NewLeaders Academy nauča?

Program NewLeaders Academy vám ponúka stratégie na zvládnutie zložitých výziev spojených s prechodom do nových a čoraz komplexnejších vedúcich rolí a pozícií. NewLeaders Academy opustíte s novými perspektívami a konkrétnymi akčnými plánmi, potrebné pre efektívne vedenie vo vašej organizácii.

Po absolvovaní NewLeaders Academy budete schopný prijímať zvyšujúce sa úrovne zodpovednosti a úspechov počas celej svojej kariéry. Okrem toho, tento program vás pripravuje na riziká a príležitosti, ktoré sprevádzajú nové úlohy. Konkrétne budete lepšie pripravený na to, ako:

 • Porozumieť, rozpoznať a podporiť tie správne vodcovské kvality v sebe a iných.
 • Riadiť organizačnú politiku a budovať si kvalitné vzťahy na dosiahnutie profesionálnych aj osobných cieľov.
 • Prijímať a doručovať spätnú väzbu asertívne, ale zároveň s empatiou.
 • Účinne viesť, zvládať a riešiť situácie zahŕňajúce konflikty.
 • Prehĺbiť váš osobný štýl leadershipu s požiadavkami organizácie bez toho, aby ste ohrozili vaše zásady a hodnoty.
 • Vytvárať príležitosti na osobnú reflexiu v každodenných situáciách a krízovom manažmente.
 • Rozpoznať a rozvíjať nové talenty s vysokým leadership potenciálom v rámci organizácie.

Pre koho je NewLeaders Academy určená?

Ktokoľvek v rámci organizácie má potenciál stať sa lídrom, ale manažéri a podnikatelia lídrami musia byť…
NewLeaders Academy je určená pre všetkých, ktorí majú ambíciu a ašpiráciu stať sa lídrom, rozvíjať svoj leadership talent a potenciál vodcu.

 • Absolventi NewLeaders Academy sú zvyčajne ľudia na pozíciách ako stredný, vyšší a top manažment, ktorí majú záujem identifikovať a rozvíjať svoje líderské schopnosti a získať tak motiváciu, inšpiráciu a osobnú podporu pri rozvoji a riešení konkrétnych manažérskych situácií či pri delegovaní. Typické pozície účastníkov zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na:
  • Viceprezidenta
  • Riaditeľa
  • CEO
  • Programového manažéra
  • Senior manažéra
  • Team leadera.

Ako prebiehajú workshopy?

Tím NewLeaders Academy vytvoril pre vás učebné prostredie, ktoré je povzbudzujúce, ale zároveň náročné, príjemné a inšpirujúce.

 • NewLeaders Academy je organizovaná sériou 5 poldňových workshopov zameraných na 5 vybraných tém z oblasti leadershipu, pod vedením 5 profesionálnych koučov, trénerov a mentorov. Prostredníctvom týchto prednášok, prípadových štúdií a skupinových diskusií preskúmate rozdiel medzi vedením a manažmentom, klady a zápory rôznych štýlov vedenia a výzvy co-leadershipu.
 • Okrem toho, uvedením nových zručností do praxe sa tiež zúčastníte cielených cvičení, ktoré vám pomôžu efektívne sa vyjadriť a zlepšiť svoju schopnosť viesť v akejkoľvek situácii.

Výber workshopov:


Zanechajte nám váš e-mail a telefón a my vám zašleme cenovú ponuku.

Zdieľajte s priateľmi