Zdieľajte s priateľmi

Detaily:

Byť úspešný nielen v súčasnosti, ale aj v budúcnosti, je zrejme sen každého. Dlhodobé medzinárodné výskumy dokázali, že IQ nie je to najdôležitejšie, ak chcete dosiahnuť úspech.
Úspech v pracovnej oblasti znamená pre každého niečo iné, spoločným menovateľom však je sebarealizácia v jej rôznej forme. Ako vnímať sebarealizáciu a aké je dôležité v tomto zmysle poznať vlastný potenciál či potenciál svojich podriadených, to je téma tohto workshopu.

Obsahová náplň:

 • Základy pre potenciál, ktoré máme každý v sebe.
 • Nadanie vs. potenciál vs. sebarealizácia.
 • Manažérska alebo iná pozícia?
 • Nástroje identifikácie potenciálu.
 • Základné zložky potenciálu.
 • Rôzne druhy inteligencie ovplyvňujúce uplatnenie potenciálu.
 • Dynamika potenciálu počas života človeka.
 • Spôsob myslenia – „blokátor“ uplatnenia potenciálu.
 • Ako plánovať ďalšie kroky – ciele vs. priority.

Priebeh podujatia:

Interaktívnou formou umožňujúcou aktívne zapojenie sa účastníkov, s podporou nástrojov skupinového a individuálneho koučingu.

Prečo sa zúčastniť:

Každý účastník workshopu bude mať príležitosť intenzívne sa zaoberať vlastným potenciálom, resp. potenciálom svojich podriadených a to v súvislosti s výkonom, silnými stránkami osobnosti, identifikáciou potenciálu a naplánovaním jeho ďalšieho rozvoja.

Prečo to funguje:

Zárukou praktického využitia výstupov workshopu sú znalosti založené na reálnej, viac ak 20-ročnej praxi prednášajúcej v oblasti riadenia ľudských zdrojov, počas ktorej sa úspešne venovala identifikácii, plánovaniu a rozvoju ľudského potenciálu. Spôsob a obsah jej práce je zároveň založený na výstupoch medzinárodných prieskumov úspešných organizácií a odborných psychologických výskumov.

Pre koho je podujatie určené:

Pre jednotlivcov, ktorí chcú lepšie poznať svoj potenciál, možnosti jeho rozvoja a ktorí chcú vedieť, ako si naplánovať jeho ďalší rozvoj a na čo si dať pozor pri ceste za úspechom.

Ciele:

Účastníci workshopu sa naučia ako identifikovať svoj potenciál, resp. potenciál svojich podriadených, ako ho viac vnímať, ako s ním pracovať, na čo sa sústrediť a čo je dôležité pre jeho ďalší rozvoj a uplatnenie, či už v rámci pracovného prostredia alebo v rámci svojho ďalšieho osobného rozvoja.
Zároveň sa naučia, na čo si dať pozor na ceste za úspechom, čo môže jeho rozvoj spomaliť alebo úplne zastaviť.

  Objednávka

  +421 914 703 900

  Alebo prostredníctvom formulára


  Zdieľajte s priateľmi

  O nás

  Sme inovatívna vzdelávacia organizácia, pričom osobný rast a sebarozvoj je naším životným štýlom.

   

  Veríme, že zmena môže nastať najskôr v nás, a to najmä neustálym zlepšovaním sa a napredovaním – odomykaním ľudského potenciálu.

   

  Hlavným cieľom projektu topcoach.sk je preto vyberať a ďalej ponúknuť tých najlepších odborníkov z oblasti sebarozvoja. A to prostredníctvom širokého množstva workshopov a tréningov najvyššej kvality ako pre jednotlivcov, tak aj pre firmy.

   

  Našimi hodnotami pri práci a spolupráci sú: kvalita, odbornosť, profesionalita, dôvera a v neposlednom rade i efektivita.

   

  • 0Motivovaných ľudí
  • 0Koučov
  • 0Partnerov
  • 0Workshopov
  • 0leTalky