Zdieľajte s priateľmi

Detaily:

Päť strategických poznatkov, ktoré možno spoľahlivo využiť pri budovaní rovnocenných a obohacujúcich vzťahov:

 1. Ako porozumieť tomu, čo sa skutočne odohráva medzi ľuďmi počas základných sociálnych interakcií.
 2. Ako rozšifrovať tajné triky a nevedomé manévre, ktoré sú súčasťou vzťahov.
 3. Ako mieša vzťahové karty existencia troch rôznych stavov EGA.
 4. Prečo sa pri sociálnom kontakte niekedy správame deštruktívne voči iným, aj voči sebe.
 5. Prečo sa oplatí ctiť zákon reciprocity.

Obsahová náplň:

 • Ako žiť otvorenejšie, múdrejšie a veľkorysejšie vo vzťahu k sebe i druhým – ktoré skúsenosti a zážitky z každodennej interakcie s ľuďmi vieme na to využívať.
 • Posilnenie sociálnych zručností potrebných na rozvíjanie kvality spoločenských väzieb.
 • Vyjasnenie si očakávaní od vzťahov a svojho vkladu do nich.

Priebeh podujatia:

Interaktívnym sprostredkovaním teoretických východísk spolu s praktickým nácvikom, modelovaním a simulovaním preberaných tém, sebakoučovaním a riadenou diskusiou. S možnosťou účastníkov korigovať svojimi otázkami priebeh zážitkového vzdelávania.

Prečo to funguje:

Naše vzťahy k ostatným sú tým najlepším, najdôveryhodnejším obrazom toho, kto sme a čo môžeme ponúknuť. Nič iné sa tomu nevyrovná. Byť si toho vedomý a cieľavedome to rozvíjať znamená správať sa vo vzťahoch s rešpektom a úctou voči sebe, aj voči iným.

Pre koho je podujatie určené:

Pre každého, kto má vzťahy v hodnotovom rebríčku vysoko. Sme sociálne bytosti, a tým aj vzťahové. Odjakživa máme potrebu prepájať svoje životy so životmi iných. Je jednoduché s niekým sa spojiť, umenie je s niekým nadviazať skutočné spojenie.

Ciele:

1+1 koľko je to vo vzťahu?
3     druhy lásky.
4     skrytí nepriatelia vzťahu.
5     jazykov lásky.
6     nebezpečných partnerských hier.
7     spôsobov, ako sa správne hnevať – spôsoby.
8     tajomstiev pri riešení konfliktov.
9     komunikačných hriechov vo vzťahu.
10    záväzkov pre naplnený partnerský život.

  Objednávka

  +421 914 703 900

  Alebo prostredníctvom formulára


  Zdieľajte s priateľmi

  O nás

  Sme inovatívna vzdelávacia organizácia, pričom osobný rast a sebarozvoj je naším životným štýlom.

   

  Veríme, že zmena môže nastať najskôr v nás, a to najmä neustálym zlepšovaním sa a napredovaním – odomykaním ľudského potenciálu.

   

  Hlavným cieľom projektu topcoach.sk je preto vyberať a ďalej ponúknuť tých najlepších odborníkov z oblasti sebarozvoja. A to prostredníctvom širokého množstva workshopov a tréningov najvyššej kvality ako pre jednotlivcov, tak aj pre firmy.

   

  Našimi hodnotami pri práci a spolupráci sú: kvalita, odbornosť, profesionalita, dôvera a v neposlednom rade i efektivita.

   

  • 0Motivovaných ľudí
  • 0Koučov
  • 0Partnerov
  • 0Workshopov
  • 0leTalky