Zdieľajte s priateľmi

Detaily:

Pre väčšinu ľudí je veľmi náročné vyjadriť či už doma alebo v práci, čo si skutočne myslí a čo cíti. Je zároveň známe, že správanie ľudí a ich reakcie nie sú založené na racionálnych úvahách, ale predovšetkým na ich podvedomých myšlienkach, programoch, hodnotách a viere. Tieto podvedomé mechanizmy ovplyvňujú asi 95 % našich rozhodnutí. Ak sa jedná o biznis, či ľudí v tíme, spoluprácu, výkonnosť, etiku či motiváciu, tak sa vždy oplatí poznať, čo sa skrýva v hlavách ľudí, a teda, prečo skutočne konajú ako konajú. Z tohto dôvodu sme radi za metódu Balance Management, ktorá identifikuje podvedomé nastavenie človeka a presne pomenuje kľúčovú tému na rozvoj tímu.

Obsahová náplň:

Analytická časť: výsledky merania tímu, identifikovanie kľúčových tém tímu a firmy, zaujímavosti o charaktere meraného tímu.
Praktická časť: tímové aktivity a cvičenia, ktoré vyladia chýbajúce kvality v tíme.

Priebeh podujatia:

Formy vzdelávania: prednáška, interpretácia výsledkov, tímový koučing.
Metódy vzdelávania: riadená diskusia, skupinové cvičenia, brainstorming.

Prečo sa zúčastniť:

Aby tím, či manažér, našiel riešenie a spôsob ako zlepšiť fungovanie tímu, či už v oblasti motivácie, výkonnosti, rešpektu, etiky a rastu. Workshop odhalí odpovede na 45 rôznych parametrov, s ktorými sa tím a firma každodenne stretáva. Workshop je efektívnou a jasnou cestou, ako trafiť do čierneho v oblasti poznávania a rozvoja svojho tímu. A tiež odhaliť, čo konkrétne v tíme nehrá.

Prečo to funguje:

 • Okamžite poukáže na rozvojovú tému tímu a firmy.
 • Metóda je preverená na veľkej vzorke respondentov a firiem celosvetovo v rôznych jazykoch a hlavne v našej krajine.
 • Workshop, pri ktorom využívame metódu „Balance Management“ odhalí, čo cítia a čo si myslia vaši ľudia.
 • Výhody sú tiež, že sa pritom necítia napadnutí a odhalení. Metóda a workshop im pomôže s ľahkosťou a v bezpečí vyjadriť, na čo ani sami nevedeli nájsť odpoveď, alebo sa báli na niektorú tému reagovať a vyjadrovať sa k nej nahlas pred kolegami a šéfom.
 • Meranie a workshop nezaberá veľa času a prináša okamžité odpovede.
 • Zamestnanec v ňom môže vystupovať anonymne a pritom manažér získa potrebné údaje.
 • Prinesie jasné ciele a konkrétne riešenia.

 Čo hovoria účastníci:

Hyundai Dymos:
„Koučky a workshop sme si najali v období, kedy sme potrebovali namerať  spokojnosť našich zamestnancov a podstúpiť audit prostredia v našej výrobnej firme. Preskúmať angažovanosť, motivátory, stresory našich ľudí a následne im pripraviť ďalší plán rozvoja. Využili sme preto doporučený špeciálny nástroj Balance Management. Balance Management presne odhalil súčasný stav, potenciál a priestor na rozvoj nášho manažmentu a administratívy. Ako kľúčové a nevyhnutné sa ukázalo zlepšiť oblasť účinnej a efektívnej komunikácie medzi  našim slovenským a kórejským managementom a oddeleniami navzájom. Koučky za veľmi krátku dobu spracovali výsledky prieskumu a jeho hodnotenie, odporúčania na zlepšenie a navrhli aj implementáciu zmien. Osobný a profesionálny prístup p. Švarnej a p.Pastorekovej si pochvaľovali nielen zamestnanci, ale aj náš náročný kórejský management. Oceňujeme hlavne praktický a vecný prístup a vysokú profesionalitu vyššie menovaných lektoriek. Výstupy z Balance Managementu sú pre Hyundai Dymos zaväzujúce a určite budeme túto diagnostiku využívať aj v budúcnosti. Merania a na to nadväzujúce veľmi praktické a cielené workshopy designované lektorkami odporúčame každej firme, ktorá potrebuje zistiť príčiny stagnácie, zníženého výkonu v spoločnosti. Balance management je vhodným nástrojom na nastavenie plánu rozvoja jednotlivcov a tímov rešpektujúc ich skutočné potreby.“
108 agency:
„Pomocou využitia špecifických techník Talent Centra sa nám podarilo ako firme identifikovať  slabé a silné miesta  a to na úrovni  individuálnej a aj na celofiremnej. Prostredníctvom spoločných diskusií  s Janou Švarnou sme nastavili procesy tak, aby boli funkčnejšie, pomohla nám určiť si priority a znova nastaviť ciele. S odstupom času musím hodnotiť jej prínos absolútne pozitívne. Vo firme sme si preusporiadali kompetencie, snažili sme sa odstrániť veci, ktoré nás brzdili v rozvoji a ktoré sme identifikovali ako zbytočné. Rovnako sme sa začali zameriavať na komunikačné kanály a tok informácií, čo bol u nás dlhodobý problém. Začali sme si v rámci manažmentu klásť otázky, prečo dochádza k niektorým skutočnostiam a ako im môžeme úplne predísť. Samozrejme je nutné podotknúť, že sa jedná o dlhodobý proces, ktorý nie je možné zmeniť zo dňa na deň. Každopádne nám analýza Talent Centra priniesla jasné ciele a konkrétne riešenia ako k udržateľnému stavu dospieť.“
Martin Botoš, Managing Partner, Brickman Executive Search s.r.o:
„Obecně jsem ke službám koučů spíše skeptický, protože je na trhu těchto služeb poměrně dost, různé kvality a bez konkrétního doporučení je těžké si správně vybrat a zorientovat se. Jana Švarná mě mile překvapila svým střízlivým pohledem na věc, kdy nefunguje jako obecný poradce a kouč, ale kromě dobře cílených otázek umí dané problémy přesně pojmenovat a doplnit svým názorem a doporučením díky dosavadním zkušenostem přímo z businessu a korporátního prostředí. V rámci naší spolupráce jsme našli pro naši firmu důležité oblasti pro zlepšení, o kterých jsme zatím jen tušili, ale chyběl nám „pohled zvenčí“. Spolupráce s Janou Švarnou pro nás byla přínosná díky konkrétním krokům a doporučením, ale také díky její osobnosti, kterou celý tým vnímal jako velice přátelskou a vysoce profesionální.“

Pre koho je podujatie určené:

 • Pre jednotlivcov.
 • Pre leadrov a people managerov.
 • Všetky typy spoločností , ktoré potrebujú presne identifikovať vzdelávaciu potrebu a zistiť ako skutočne funguje tím, aké má potreby a pocity.

Ciele:

 • Pomenovanie kľúčových tém, v ktorých sa má tím rozvíjať a a na ktoré zameriavať.
 • Odhalenie motivátorov, stresorov tímu a jednotlivcov.
 • Identifikácia všetkých konkurenčných výhod tímu a bŕzd v dosahovaní firemných cieľov.
 • Tréning kľúčových zručností, ktoré sú v tíme oslabené.
 • Definovanie praktických doporučení na vyriešenie problému, či témy v tíme.

Cudzie jazyky, v ktorých je podujatie poskytované:

Angličtina.

  Objednávka

  +421 914 703 900

  Alebo prostredníctvom formulára


  Zdieľajte s priateľmi

  O nás

  Sme inovatívna vzdelávacia organizácia, pričom osobný rast a sebarozvoj je naším životným štýlom.

   

  Veríme, že zmena môže nastať najskôr v nás, a to najmä neustálym zlepšovaním sa a napredovaním – odomykaním ľudského potenciálu.

   

  Hlavným cieľom projektu topcoach.sk je preto vyberať a ďalej ponúknuť tých najlepších odborníkov z oblasti sebarozvoja. A to prostredníctvom širokého množstva workshopov a tréningov najvyššej kvality ako pre jednotlivcov, tak aj pre firmy.

   

  Našimi hodnotami pri práci a spolupráci sú: kvalita, odbornosť, profesionalita, dôvera a v neposlednom rade i efektivita.

   

  • 0Motivovaných ľudí
  • 0Koučov
  • 0Partnerov
  • 0Workshopov
  • 0leTalky