Zdieľajte s priateľmi

Detaily:

Podľa globálnej štúdie o klientoch koučovania až 70% klientov zaznamenalo zlepšenú pracovnú výkonnosť a výrazné zlepšenie využitia svojich zdrojov produktivity a efektívnosti. Až 80% klientov zaznamenalo zlepšenú sebaistotu, najmä pri riešení náročných situácií a vysokým očakávaniam.
Obsahom tohto workshopu sú základné pojmy z oblasti koučingu ako stanovovanie cieľov, motivácia, šťastie v práci, work-life balance.

Obsahová náplň:

 • Mozog ako pracovný nástroj.
 • Najnovšie poznatky o fungovaní mozgu a motivácii.
 • Perfektne sformulovaný cieľ.
 • Nácvik stanovovania cieľov.
 • Technika prvého kroku.

Priebeh podujatia:

Teoretická časť, kde si vysvetlíme poznatky o fungovaní mozgu a základné princípy koučingu. Praktická časť, počas ktorej si každý účastník určí jeden až tri ciele, stratégie a prvý krok k ich dosiahnutiu – na tomto sa naučia princípy efektívneho stanovovania cieľov.

Prečo to funguje:

Tento workshop je založený na základných princípoch profesionálneho koučingu podľa ICF (International Coach Federation – Medzinárodná federácia koučov, najväčšia globálna profesná organizácia koučov na svete).

Pre koho je podujatie určené:

Pre ľudí, ktorí potrebujú byť extrémne efektívni, ale zároveň chcú robiť veci s radosťou. Bez ohľadu na to, či ide o pracovnú alebo súkromnú oblasť.

Ciele:

Účastníci workshopu si natrénujú metódy efektívneho stanovovania cieľov v súlade so svojím logickým myslením, ale aj emocionálnym prežívaním a motiváciou. Pochopia, ako si stanovovať motivujúce, reálne, ale ambiciózne ciele, ktoré ich budú priamo motivovať k ich splneniu. Zistia, prečo perfektne sformulovaný cieľ nesie v sebe polovicu úspechu. Porozumejú tomu, že človek môže byť efektívny, a zároveň robiť veci s radosťou. Naučia sa oddeliť nanútené, cudzie ciele od svojich vlastných.

Cudzie jazyky, v ktorých je podujatie poskytované:

Angličtina a nemčina.

  Objednávka

  +421 914 703 900

  Alebo prostredníctvom formulára


  Zdieľajte s priateľmi

  O nás

  Sme inovatívna vzdelávacia organizácia, pričom osobný rast a sebarozvoj je naším životným štýlom.

   

  Veríme, že zmena môže nastať najskôr v nás, a to najmä neustálym zlepšovaním sa a napredovaním – odomykaním ľudského potenciálu.

   

  Hlavným cieľom projektu topcoach.sk je preto vyberať a ďalej ponúknuť tých najlepších odborníkov z oblasti sebarozvoja. A to prostredníctvom širokého množstva workshopov a tréningov najvyššej kvality ako pre jednotlivcov, tak aj pre firmy.

   

  Našimi hodnotami pri práci a spolupráci sú: kvalita, odbornosť, profesionalita, dôvera a v neposlednom rade i efektivita.

   

  • 0Motivovaných ľudí
  • 0Koučov
  • 0Partnerov
  • 0Workshopov
  • 0leTalky