Zdieľajte s priateľmi

Detaily:

Predstavte si, aké by to bolo keby ste boli pokojní, mali ste rozvážnosť a nadhľad počas neistoty, pod tlakom, v ťažkých životných situáciách a s vysokými stávkami?

Naučíte sa techniky, ako si uvedomovať svoje telo, myšlienky, pocity a zlepšiť tak svoju pozornosť, ovládať emócie, mať nehodnotiacu myseľ, byť odolnejší voči negatívnym podnetom. Tiež budete vedieť ako pracovať s prekážkami, upokojiť sa v situáciách pod tlakom a udržať si schopnosť jednať s druhými s láskavosťou.

Obsahová náplň:

 • Zážitky, ktoré menia náš život.
 • Objavovanie všímavosti, ako byť všímavejší.
 • Ako byť všímavejší k životným skúsenostiam.
 • Všímavosť, keď ju potrebujete.
 • Nástroje na zvýšenie všímavosti.
 • Metódy pre podporu osobnej spokojnosti, mať nesúdiaci postoj.
 • Mindfulness vo vzťahoch.

Ako bude podujatie prebiehať:

Interaktívne s využitím individuálnych a skupinových cvičení, diskusie a nástrojov skupinového a individuálneho koučovania.

Prečo sa podujatia zúčastniť:

Všetci zažívame udalosti, ktoré majú dopad na náš život. Niektoré si ani neuvedomujeme. Dozviete sa praktické nástroje, ako ísť v ústrety životne dôležitým situáciám, vedieť pracovať s negatívnymi vplyvmi, čo je to nádejné myslenie a ako ho aplikovať v praxi. Zistíte, ako si vytvoriť návyk pre praktické použitie jednotlivých techník. Metódami rozvoja všímavosti, upriamite pozornosť na príjemné drobné reštarty, ktoré nám umožnia spracovať, triediť zážitky krátko po tom, ako sme ich zažili.

Prečo to funguje:

Súčasný výskum ukazuje, že prínosy mindfulness zahrňujú: zlepšenie ovládania emócií, zlepšenie všímavého pozorovania, zvýšené sebavedomie, pocitu pokoja, uvoľnenia, sebaprijatia, zníženie výskytu negatívnych emócií, zefektívnenie vzťahov, zvýšenie schopnosti komunikovať vo vzťahovej rovine s láskavosťou, bez hodnotiaceho postoja.

Pre koho je podujatie určené:

Pre každého, kto sa chce inšpirovať, rozvinúť schopnosti, ako čeliť situáciám, keď nastane diskontinuita, nepohoda a vedieť vystúpiť v ústrety životne dôležitým situáciám. Pre každého, kto chce niečo zmeniť a chce byť sám k sebe všímavým sprievodcom a pracovať na svojom sebarozvoji.

Ciele:

Naučíte sa krátke a rýchle návody a typy, ako princípy mindfulness uplatňovať každý deň, vysporiadať sa s nepríjemnými emóciami a zložitými situáciami, naučíte sa, ako byť k sebe všímaví k sebe a ku svojim životným skúsenostiam.

  Objednávka

  +421 914 703 900

  Alebo prostredníctvom formulára


  Zdieľajte s priateľmi

  O nás

  Sme inovatívna vzdelávacia organizácia, pričom osobný rast a sebarozvoj je naším životným štýlom.

   

  Veríme, že zmena môže nastať najskôr v nás, a to najmä neustálym zlepšovaním sa a napredovaním – odomykaním ľudského potenciálu.

   

  Hlavným cieľom projektu topcoach.sk je preto vyberať a ďalej ponúknuť tých najlepších odborníkov z oblasti sebarozvoja. A to prostredníctvom širokého množstva workshopov a tréningov najvyššej kvality ako pre jednotlivcov, tak aj pre firmy.

   

  Našimi hodnotami pri práci a spolupráci sú: kvalita, odbornosť, profesionalita, dôvera a v neposlednom rade i efektivita.

   

  • 0Motivovaných ľudí
  • 0Koučov
  • 0Partnerov
  • 0Workshopov
  • 0leTalky