Zdieľajte s priateľmi

Detaily:

Motivácia – jedno z najčastejšie opakovaných slov v rámci pracovného života, ale dnes už aj v rámci osobného života a rozvoja človeka. Považuje sa za nevyhnutný predpoklad úspechu, pokroku. Bez motivácie sa nedaria ani pomerne jednoduché veci. Čo ale presne znamená toto „zázračné slovo“? Čo sú jej základy? Menila sa motivácia a pohľad na ňu v rámci nedávnej histórie? Kto je zodpovedný za motiváciu človeka? A aká je úloha lídra v motivácii jeho ľudí? Odpovede nielen na tieto, ale aj na ďalšie otázky sa môžete dozvedieť na workshope pod taktovkou konzultantky a koučky Michaely Bubelíniovej.

Obsahová náplň:

 • Motivácia 2.0 a 3.0.
 • 7 dôvodov prečo „metóda cukra a biča“ nefunguje, resp. funguje len v obmedzených prípadoch.
 • Typ „X“ a Typ „I“ – v čom sú iné z pohľadu motivácie.
 • 3 základné stavebné kamene Motivácie 3.0: Autonómia, Majstrovstvo, Zmysel.
 • Praktické tipy, ako podporovať motiváciu typov „I“ – u jednotlivcov aj v organizáciách.
 • Zlatý kruh – alebo recept, ako môže líder svojou komunikáciou inšpirovať: „Prečo? Ako? Čo?“
 • Ako podporiť vytvorenie a zachovanie dôvery medzi lídrom a jeho ľuďmi?

Prečo sa zúčastniť:

Aby ste si položili otázky ohľadom motivácie (svojej, iných), ktoré ste si možno doteraz nepoložili. Ale najmä, aby sme sa spoločne pokúsili nájsť odpovede na tieto otázky. Prostredníctvom zistení aktuálnych psychologických výskumov, ale aj pomocou zdieľania našich osobných skúseností. Veď každý denno-denne potrebujeme motivovať minimálne seba.

Priebeh podujatia:

Interaktívnym sprostredkovaním teoretických východísk spolu s praktickým nácvikom, modelovaním a simulovaním preberaných tém a riadenou diskusiou. S možnosťou účastníkov smerovať svojimi otázkami priebeh zážitkového vzdelávania.

Ciele:

 • Dozvedieť sa najnovšie zistenia ohľadom motivácie a sebamotivácie a porovnať si ich s vašimi aktuálnymi poznatkami.
 • Získať možnosť otestovať sa a zistiť aký motivačný typ ste.
 • Dozvedieť sa a prakticky si vyskúšať spôsob hovorenia lídrov, ktorí vedia iných inšpirovať a motivovať.
 • Získať niekoľko praktických tipov, ako podporovať vlastnú motiváciu, a tiež motiváciu ľudí okolo vás.

Táto téma je súčasťou NewLeaders Academy.

  Objednávka

  +421 914 703 900

  Alebo prostredníctvom formulára


  Zdieľajte s priateľmi

  O nás

  Sme inovatívna vzdelávacia organizácia, pričom osobný rast a sebarozvoj je naším životným štýlom.

   

  Veríme, že zmena môže nastať najskôr v nás, a to najmä neustálym zlepšovaním sa a napredovaním – odomykaním ľudského potenciálu.

   

  Hlavným cieľom projektu topcoach.sk je preto vyberať a ďalej ponúknuť tých najlepších odborníkov z oblasti sebarozvoja. A to prostredníctvom širokého množstva workshopov a tréningov najvyššej kvality ako pre jednotlivcov, tak aj pre firmy.

   

  Našimi hodnotami pri práci a spolupráci sú: kvalita, odbornosť, profesionalita, dôvera a v neposlednom rade i efektivita.

   

  • 0Motivovaných ľudí
  • 0Koučov
  • 0Partnerov
  • 0Workshopov
  • 0leTalky