Michaela B

Koučka a lektorka

LETALKY / WORKSHOPY

Zdieľajte s priateľmi

Michaela B

Koučka a lektorka

LETALKY / WORKSHOPY

O koučovi

Michaela je konzultantkou, lektorkou a koučkou, ktorá pôsobí v rozvoji ľudí aj tímov viac ako 13 rokov. Má skúsenosti z práce s veľmi rôznorodými cieľovými skupinami – od detí a mladých ľudí, cez študentov (najmä učiteľstva), pracovníkov v neziskových a mimovládnych organizáciách až po zamestnancov z rôznorodých firiem. Jedným z jej obľúbených prístupov k rozvoju je zážitkové učenie sa prostredníctvom vlastných skúseností (experienciálna pedagogika) a ich následnej reflexie. Je aj spoluautorkou publikácie „Učíme (sa) zážitkom“. V individuálnej práci (koučingu, mentoringu) vychádza z toho, že ľudia pri správnej podpore a (seba)motivácii vedia zvládnuť aj veľmi náročné situácie a výzvy a snaží sa im v tom pomáhať s dostatočnou pokorou. Počas svojho pôsobenia sa snaží o aplikáciu rôznych inovatívnych prístupov v rozvoji a vzdelávaní, vychádzajúc z najnovších výskumov aplikovanej psychológie, behaviorálnej ekonómie a sociológie.

Michaela vyštudovala učiteľstvo na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave, následne si svoju kvalifikáciu (PaedDr., PhD.) rozšírila na Pedagogickej fakulte UK. Absolvovala viaceré komplexné rozvojové programy pre trénerov a lektorov. Pri koučovaní vychádza z prístupov psychoterapie orientovanej na človeka (PCA) a tiež integratívneho koučingu (podľa ICF). Pri práci s tímami využíva tzv. Rocket model, ktorý vychádza z osobnostnej diagnostiky Hogan assesment prepojenej na výskumy o tímovom fungovaní a leadershipe.

Michaela sa zúčastňuje aj viacerých projektov v rámci neziskového sektora. Prostredníctvom nich chce pomôcť pozitívnym zmenám pre jednotlivcov /skupiny sociálne alebo inak vylúčeným. Veľa spolupracuje aj so školami a učiteľmi, ktoré sa snažia uskutočňovať pozitívne zmeny vo vzdelávaní a rozvoji detí a mladých ľudí, tak aby boli pripravení pre úplne nové výzvy 21. storočia.

Kontaktujte kouča

Zdieľajte s priateľmi

LETALKY / WORKSHOPY

O nás

Sme inovatívna vzdelávacia organizácia, pričom osobný rast a sebarozvoj je naším životným štýlom.

 

Veríme, že zmena môže nastať najskôr v nás, a to najmä neustálym zlepšovaním sa a napredovaním – odomykaním ľudského potenciálu.

 

Hlavným cieľom projektu topcoach.sk je preto vyberať a ďalej ponúknuť tých najlepších odborníkov z oblasti sebarozvoja. A to prostredníctvom širokého množstva workshopov a tréningov najvyššej kvality ako pre jednotlivcov, tak aj pre firmy.

 

Našimi hodnotami pri práci a spolupráci sú: kvalita, odbornosť, profesionalita, dôvera a v neposlednom rade i efektivita.

 

  • 0Motivovaných ľudí
  • 0Koučov
  • 0Partnerov
  • 0Workshopov
  • 0leTalky

Naša misia

Veríme, že odomknutím ľudského potenciálu, prostredníctvom sebarozvoja, človek prežije plnohodnotnejší a kvalitnejší život.

My chceme uľahčiť ľudom prístup k sebarozvoju na pravidelnej báze, a to prostredníctvom leTalk-ov a workshopov s profesionálnymi koučmi a lektormi z rôznych oblastí sebarozvoja a tej najvyššej kvality.

„Unlock your potential“