Zdieľajte s priateľmi

Detaily:

Neexistuje žiadny univerzálny návod na úspech, šťastie a ani život. Nedokážeme nikoho kopírovať, pretože všetci sme unikátni. Odpoveď je v hodnotách, oni sú našou motiváciou a hnacou silou. Hodnoty sú našou odpoveďou na to, prečo a ako konáme a naopak prečo niečo nedokážeme. Poznanie hodnôt znamená, že vieme kto sme.

Kombináciou workshopu a skupinových konzultácií sa účastníci dozvedia ako si v tíme lepšie porozumieť, komunikovať, skutočne sa spoznať a tým pádom efektívnejšie spolupracovať.

Obsahová náplň:

 • Spoznáte dôležitosť hodnôt vo svojom živote a lepšie pochopíte svoj vnútorný svet
 • Zvýši sa vaša miera tolerancie voči iným ľuďom, pretože chápe rozdiely v hodnotách
 • Znížite mieru nežiadúceho správania sa v tíme a zlepšíte si vzájomnú komunikáciu
 • Spoznáte možnosť prevziať zodpovednosť za vlastné emócie a pocity
 • Znížite mieru konania pod vplyvom emócií či v afekte

Ciele:

 • Zefektívnenie komunikácie a kooperácie v tíme
 • Prebratie zodpovednosti za vlastné konanie a rozhodovanie
 • Zocelenie tímu

  Objednávka

  +421 914 703 900

  Alebo prostredníctvom formulára


  Zdieľajte s priateľmi

  O nás

  Sme inovatívna vzdelávacia organizácia, pričom osobný rast a sebarozvoj je naším životným štýlom.

   

  Veríme, že zmena môže nastať najskôr v nás, a to najmä neustálym zlepšovaním sa a napredovaním – odomykaním ľudského potenciálu.

   

  Hlavným cieľom projektu topcoach.sk je preto vyberať a ďalej ponúknuť tých najlepších odborníkov z oblasti sebarozvoja. A to prostredníctvom širokého množstva workshopov a tréningov najvyššej kvality ako pre jednotlivcov, tak aj pre firmy.

   

  Našimi hodnotami pri práci a spolupráci sú: kvalita, odbornosť, profesionalita, dôvera a v neposlednom rade i efektivita.

   

  • 0Motivovaných ľudí
  • 0Koučov
  • 0Partnerov
  • 0Workshopov
  • 0leTalky