Zdieľajte s priateľmi

Detaily:

Každý z nás prekonáva prekážky – tie vonkajšie, v snahe dosahovať vytýčené ciele, aj tie vnútorné, ktoré tvoria obavy a pochybnosti o sebe samých. A práve tieto skryté bariéry nás najväčšmi brzdia pri tom, aby sme naplno rozvíjali svoj skrytý potenciál. Potenciál je v podstate neobmedzený – obmedzujeme ho iba my sami.
Michalangelo tvrdil, že svoje majstrovské dielo Davida videl v hrubom kuse skaly v lome na mramor. Jeho jedinou úlohou bolo odtesať, čo nebolo potrebné a mal svoju sochu. Uvedomujete si, čo chcete „odtesať“ alebo naopak „pritesať“ do svojho života?

Obsahová náplň:

 • Ako prebudiť k životu svoj skrytý potenciál a dary.
 • Ako dovoliť svojmu lepšiemu JA naplno sa prejaviť a uveriť, že môžete byť niečím viac, než ste zvyknutí si o sebe myslieť.
 • Posilnenie sebadôvery a odvahy nasledovať svoje túžby, vízie a ciele.

Priebeh podujatia:

  Interaktívnym sprostredkovaním teoretických východísk spolu s praktickým nácvikom, modelovaním a simulovaním preberaných tém, sebakoučovaním a riadenou diskusiou. S možnosťou účastníkov korigovať svojimi otázkami priebeh zážitkového vzdelávania.

  Prečo sa zúčastniť:

  Účastníci si zostavia listinu úspechov, aby si boli vedomí svojich silných stránok a kvalít. Prioritizujú si tie svoje postoje a návyky, ktoré ich dovedú k dosiahnutiu cieľov. Vyberú si tie zdroje motivácie, ktoré sa postarajú o uspokojenie, naplnenie a sebarealizáciu.

  Prečo to funguje:

  Všetky vlastnosti a schopnosti, ktoré vám umožňujú dosiahnuť osobné, pracovné aj spoločenské úspechy, máte v sebe ukryté. Nikdy vám nie je dané prianie bez toho, aby vám nebola súčasne daná schopnosť uskutočniť ho.

  Pre koho je podujatie určené:

  Pre ľudí pracujúcich na svojom sebazdokonaľovaní, sebarozvoji a profesijnom rozvoji. Pre tých, ktorí si plánujú kariéru alebo sa chystajú zmeniť prácu.

  Ciele:

  • Práca na sebazdokonaľovaní prostredníctvom zmeny ako výzvy pre sebarealizáciu.
  • Rozvíjanie najkľúčovejších premenných pri posilňovaní sebadôvery a sebavedomia.
  • Oslobodenie sa od obmedzujúcich presvedčení a limitujúcich myšlienok.
  • Skúmanie proaktívnych a reaktívnych postojov, ktoré sa podpisujú na úspechu či neúspechu.
  • Zadefinovanie si vrodených preferencií (silné stránky) pre výber ideálneho povolania alebo profesijný rast.

   Objednávka

   +421 914 703 900

   Alebo prostredníctvom formulára


   Zdieľajte s priateľmi

   O nás

   Sme inovatívna vzdelávacia organizácia, pričom osobný rast a sebarozvoj je naším životným štýlom.

    

   Veríme, že zmena môže nastať najskôr v nás, a to najmä neustálym zlepšovaním sa a napredovaním – odomykaním ľudského potenciálu.

    

   Hlavným cieľom projektu topcoach.sk je preto vyberať a ďalej ponúknuť tých najlepších odborníkov z oblasti sebarozvoja. A to prostredníctvom širokého množstva workshopov a tréningov najvyššej kvality ako pre jednotlivcov, tak aj pre firmy.

    

   Našimi hodnotami pri práci a spolupráci sú: kvalita, odbornosť, profesionalita, dôvera a v neposlednom rade i efektivita.

    

   • 0Motivovaných ľudí
   • 0Koučov
   • 0Partnerov
   • 0Workshopov
   • 0leTalky