Zdieľajte s priateľmi

Detaily:

Sebapoznanie je mnohými mysliteľmi považované za základ pre spokojný život a úspešní ľudia ho považujú za nevyhnutný prostriedok k efektívnemu nakladaniu s vlastnou energiou a časom. Kto pozná svoje kvality vie, na aké činnosti sa má zamerať, aby jeho snaha priniesla čo najviac úžitku v pracovnej aj súkromnej sfére. Naučte sa rozpoznávať svoje prirodzené talenty v udalostiach vášho každodenného života a zistite, na čom môžete svoj úspech postaviť práve vy.

Obsahová náplň:

 • Pohľad na to, ako vás talenty nevedome ovplyvňujú.
 • Mýty o talentoch, kvôli ktorým ich u seba často prehliadame.
 • Nástroje, vďaka ktorým sa k svojim kvalitám dostanete systematicky a s prehľadom.
 • Zdroje, v ktorých sa vaše talenty ukazujú každý deň.
 • Konštruktívny prístup k porovnávaniu sa – aby ste v tejto hre neprehrávali, ale sa spoznávali.

Priebeh podujatia:

Workshop pozostáva z teoretickej prednášky aj praktickej interaktívnej časti pozostávajúcej z viacerých metód – zážitkové cvičenia, sebareflexia, individuálna práca, diskusia v skupinách a koučing.

Prečo sa zúčastniť:

 • Účastníci si z workshopu odnesú nový pohľad na ich zdanlivo obyčajné skúsenosti a spoznajú svoje prirodzené kvality.
 • Naučia sa účinné techniky, vďaka ktorým si stopy svojich talentov budú všímať aj v budúcnosti nielen u seba, ale aj u svojich blízkych.
 • Sebapoznanie im pomôže efektívnejšie nakladať s časom aj energiou, vnímať odlišnosť ľudí ako výhodu, ľahšie stanovovať priority a rozhodovať sa, čo delegovať iným.
 • Spoznajú, čo znamená „byť sám sebou“ a aké vlastnosti by mali naďalej rozvíjať, aby sa cítili naplnene a úspešne.

Prečo to funguje:

Kurz prepája teoretické informácie s konkrétnymi životnými situáciami účastníkov, ich myšlienkami a pocitmi, aby to, čo na workshope o svojich prirodzených talentoch zistia, bolo pre nich uveriteľné aj na logickej úrovni. Koučovací prístup a používané cvičenia vychádzajú z poznatkov neurovedy a psychológie ľudského správania.

Čo hovoria účastníci:

Pavol, zamestnanec v IT sfére:
“Kurz obsahuje viacero konštruktívnych spôsobov a úloh, ako sa lepšie spoznať, aj podnety, ako by sa v budúcnosti dali získané vedomosti o sebe využiť, ako pristupovať vhodnejšie ku svojmu okoliu a ľuďom okolo nás. Už počas workshopu sa vyžaduje vlastná iniciatíva, čo hodnotím kladne. Workshop je dobre koncipovaný, podporuje konštruktívne uvažovanie vo vlastnom kruhu pôsobnosti.”
Mária, účastníčka kurzu:
“Okrem iného sa mi páčili taktiky a návody, aby som spoznala to, čo o sebe viem a zároveň neviem.”
Eva, obchodná manažérka:
“Spoznávaním svojich talentov sa zaoberám už dlho, no doteraz som nedokázala prepojiť výsledky osobnostných testov s vlastnými životnými skúsenosťami. Tento workshop mi to umožnil a vďaka jeho komplexnosti už viem, v čom som dobrá, čo chcem rozvíjať a hlavne, svojim talentom som začala veriť.”

Pre koho podujatie určené:

Tému najviac ocenia:

 • Zamestnanci a podnikatelia, ktorí chcú byť úspešní a vedia, že k tomu potrebujú rozvíjať svoj potenciál.
 • Ľudia, ktorí chcú spoznať svoje prirodzené vlastnosti, aby si k nim našli vyhovujúce povolanie.
 • Ľudia, ktorí chcú efektívne nakladať so svojím časom aj energiou v pracovnom aj súkromnom živote.
 • Ľudia, ktorí chcú posilniť svoju sebadôveru, spoznať vlastnú hodnotu, cítiť sa sebavedome a prirodzene. 

Ciele:

Cieľom je poskytnúť účastníkom priestor aj nástroje, aby:

 • Spoznali konštruktívny pohľad na vlastné životné skúsenosti.
 • Zistili, kde všade sa nachádzajú stopy ich talentov a začali ich objavovať.
 • Sa naučili svoje schopnosti všímať a prepájať s efektívnym fungovaním v pracovnom aj súkromnom živote.
 • Aj z negatívnych zážitkov vyťažili hodnotné informácie o ich prednostiach.
 • Si uvedomili, čo ich oberá o čas a energiu a aj to, čo ich poháňa vpred a motivuje​ k dobrým výsledkom.
 • Sa začali pozerať na vlastnú osobnosť so spokojnosťou a sebadôverou.

  Objednávka

  +421 914 703 900

  Alebo prostredníctvom formulára


  Zdieľajte s priateľmi

  O nás

  Sme inovatívna vzdelávacia organizácia, pričom osobný rast a sebarozvoj je naším životným štýlom.

   

  Veríme, že zmena môže nastať najskôr v nás, a to najmä neustálym zlepšovaním sa a napredovaním – odomykaním ľudského potenciálu.

   

  Hlavným cieľom projektu topcoach.sk je preto vyberať a ďalej ponúknuť tých najlepších odborníkov z oblasti sebarozvoja. A to prostredníctvom širokého množstva workshopov a tréningov najvyššej kvality ako pre jednotlivcov, tak aj pre firmy.

   

  Našimi hodnotami pri práci a spolupráci sú: kvalita, odbornosť, profesionalita, dôvera a v neposlednom rade i efektivita.

   

  • 0Motivovaných ľudí
  • 0Koučov
  • 0Partnerov
  • 0Workshopov
  • 0leTalky