Vzťahová inteligencia na pracoviskuKategória: Komunikácia

Každý z nás si praje, aby sme sa cítili v našom osobnom a pracovnom živote naplnene a šťastne. Pýtame sa ako rýchlo a za akých podmienok dosiahneme vytúžených cieľov.

 

Napriek tomu, že sú často ciele významné, dosahovať ich naplnenie je ťažšie. Rýchlo sa mení a zvyšuje sa konkurencia alebo zložitosť úloh. Otázkou je však, či vieme zladiť naše prianie a skutočnosť. Odpoveďou je vzťahová inteligencia – prirodzený a brilantný vzťah s ľuďmi (Gross, 2011). Vďaka nej si získate nových pracovných partnerov a nielen to, zmeníte ich vo svojich priateľov a spojencov. Môžete od nich čakať atribúty akými sú úcta, podpora a lojalita. Vzťahová inteligencia nachádza svoje uplatnenie všade tam,  kde sa pracuje s ľuďmi – ziskový predaj, profesionálny servis, CRM, vedenie…

 

 

Tri dôvody prečo je vzťahová inteligencia dôležitá

 

Podobnosť a zameniteľnosť produktov

Ponúknuť klientom nové produkty, či služby je  čoraz ťažšie. Sú si čím ďalej podobné a klienti, či spotrebitelia si ich vedia veľmi rýchlo zamieňať za iné. V minulosti firmy ťažili z inovatívneho nápadu veľmi dlhé obdobie, avšak  súčasná  doba je rýchla a prví napodobitelia sa objavia hneď v nasledujúcich týždňoch.  Dôležitým faktorom sa stáva kvalita v oblasti komunikácie a kooperácie, pretože nimi môžeme zaujať klienta a odlíšiť sa od konkurencie.

 

Siete

Vzťahovú inteligenciu možno využiť v podnikateľských oboroch a podnikoch, v ktorých sa fúzia a medziodborová kooperácia stáva normou. Tam, kde predtým pôsobilo oddelenie samostatne je snaha o vehementné vytvorenie tímov. Nuž, ale aké to má dôsledky? Okrem organizačných problémov poprednú úlohu zastávajú osobné animozity alebo nedorozumenia. Na zamestnancoch spočinie rozhodnutie, či vývoj využijú ako šancu pristupovať k novým výzvam a kolegom otvorene alebo naopak.

 

Komunikácia ako potreba

Istotne sa vám už stalo, že  množstvo informácií bolo v rozpore s kvalitou obsahu. Čelíme komunikačnej záplave. Viete na čo sa sťažujú klienti pri zákazníckom servise? Ak máte na mysli technické alebo organizačné nedostatky, mýlite sa.  Za nedostatok považujú nevľúdnych a neochotných zamestnancov. Ako uvádza Gross (2011)púšť spôsobená chovaním“ , nechýba servis, ale chýba vzťahová inteligencia.

 

Ako budovať dobrú vzťahovú inteligenciu ?

Budujte ju dobrými vzťahmi v prítomnosti. Mnohí ľudia premýšľajú o samotnej kvalite vzťahov až vtedy, keď ich pritlačí čas, problémy, okolnosti, ale zväčša je už neskoro.  Naozaj dobrá osobná väzba sa buduje a zreje. Ak ju budete budovať  v rýchlosti, druhá strana z vás nadobudne dojem, že máte egoistické dôvody, odrazu sa ocitnete v prosebníckej pozícii a budete musieť uniesť skutočnosť a možno i výčitky prečo ste o partnera nejavili záujem už skôr. To, že vaše kontakty postačujú dnes, neznamená, že budú dostatočné aj zajtra, preto nevyčkávajte. Zamyslite sa, kto je pre vás dôležití a kto si zaslúži viac času a pozornosti.

Možno  si v duchu hovoríte, že to stojí čas a peniaze. Nuž, ale práve čas a peniaze vzťahová inteligencia prináša. Nevkladáte financie iba kooperujúce chovanie a to vám prinesie zisk. Obetovaním o zopár minút naviac v konverzácii predchádzate problémom a zjednodušíte si spoluprácu s druhou stranou. Nemyslite si však, že sa vzťahová inteligencia podmieňuje s milých chovaním, aj keď milý človek pôsobí na okolie sympaticky. Vylúčte tiež i mäkkosť, naivitu a poddajnosť. Ak sa v súčasnosti snažíte vyhovieť všetkým s veľkou pravdepodobnosťou nedisponujete vzťahovou inteligenciou.

 

Buďte autentický

Presne takýto ľudia poznajú samých seba a svoj prameň motivácie, dokážu sa postaviť proti sociálnym tlakom.  Chovajú sa transparentne, poctivo a pravdivo. Táto plejáda, ktorou disponujú autentickí ľudia spadá do všetkých oblastí ľudskej činnosti. Samotná autenticita je to, ako sa deň po dni staviame k životu…

 

Autorka: Lenka Šutľáková

Zdieľajte s priateľmi