Emocionálna nákaza v leadershipe

Emocionálna nákaza v leadershipe

Kategória: EQ

Na chvíľu zvážte, čo sa stane, keď hodíte kameň do nehybnej vody. Keď kameň dopadne na hladinu vody, vlnky sa odošlú všetkými smermi. Vyjadrenie emócií je ako hodiť kameň do vody a poslať vlnky, s ktorými prídu do kontaktu ľudia vo vašom živote. Spôsob, akým vyjadrujete svoje emócie, má krátkodobý a dlhodobý vplyv na ostatných.

 

Emocionálna nákaza je jav, pri ktorom majú jednotlivci tendenciu vyjadrovať a cítiť emócie, ktoré sú podobné emóciám ľudí okolo nich. K tomuto druhu nákazy dochádza neverbálnou komunikáciou, teda imitáciou. Tá je považovaná za vrodenú ľudskú tendenciu a už aj deti, ktoré majú iba niekoľko dní, sa snažia napodobňovať svoje okolie. V tom momente dochádza aj k prežitiu samotnej emócie, čo je základ emočnej nákazy v skupinách. Prirodzene, negatívne stimuly a negatívne udalosti vyvolávajú silnejšie emocionálne, behaviorálne a kognitívne reakcie ako tie neutrálne alebo pozitívne.

 

Na rozdiel od kognitívneho správania, by mali emócie zostať pri dverách kancelárie, pretože zamestnanci si veľmi dobre uvedomujú emócie svojich lídrov a tie môžu výrazne ovplyvniť náladu zamestnanca. Ak sú zamestnanci „nakazení“ náladami ostatných, najmä ich lídrov, ovplyvňuje to všetko okolo nich. Emocionálna nákaza vo vedení sa tak môže šíriť naprieč tímom ako vírus.

 

Predstavte si, že ste tímovým manažérom. Počas stretnutia s členmi tímu ste frustrovaní a nepríjemným tónom odvrknete jednému z vašich kolegov. Môžete si myslieť, že ste jediný, kto je ovplyvnený frustráciou, ale domino efekt vášho emočného výbuchu ovplyvňuje všetkých členov tímu prítomných na stretnutí. Keď sa členovia tímu po stretnutí vrátia do svojich kancelárií, cítia tiež váš hnev. Vracajú sa späť do práce s dierou v žalúdku, možno sa čudujú, kedy sa stanú terčom vašej frustrácie. Asi si myslíte, že váš emocionálny výbuch bol dobrý z hľadiska produktivity, pretože ste členovi tímu ukázali naliehavosť daného problém.

Možno sa však strach, ktorý ste vyvolali, čoskoro odzrkadlí na príliš veľkej opatrnosť. Aby členovia tímu mohli konať čo najlepšie, musia riskovať, presahovať svoju zónu komfortu a robiť chyby. Pretože členovia tímu sa boja stať sa vaším ďalším cieľom frustrácie, stavia skôr na istotou a robia len to, čo im poviete. Po čase si tak môžete všimnúť, že váš tím nefunguje dobre, veľmi im chýba iniciatíva a autonómia a vy sa chytáte za hlavu a rozmýšľate, čo sa mohlo pokaziť. Ako ukazuje tento príklad, spôsob, akým vyjadrujeme svoje emócie, môže mať priamy vplyv na ostatných. Vyjadrenie emócií môže mať pozitívne aj negatívne účinky na iných ľudí. Ak ste si vedomí týchto účinkov, môžete svoje emócie používať rozumne.

 

 

Kľúčom k porozumeniu emocionálnej nákazy v leadershipe je teda najprv porozumieť sebe ako lídrovi. Je preto veľmi dôležité si byť vedomí toho, v akom stave je naša nálada a podľa možnosti ju trénovať, aby sme boli schopní ju zmeniť, respektíve upraviť z negatívneho postoja na pozitívny. Pozitívne emócie dokážu viditeľne zlepšiť energiu v tíme a zvýšiť výkon zamestnancov na projekte. Ako to dosiahnuť?

  • Uistite sa, že atmosféra vo vašom tíme je otvorená a uvoľnená, každý zamestnanec môže prispieť svojou individualitou a názormi
  • Podporte svoj tím v inovatívnych myšlienkach a prístupoch
  • Dbajte na to, aby sa zamestnanci nebáli prehovoriť ak sa im niečo nepozdáva
  • Zahrňte zamestnancov do procesu vytvárania spoločných cieľov tímu a po ich dosiahnutí ich oslávte/oceňte
  • Je vašou úlohou na mieste lídra, aby ste vedeli ovládať svoje emócie, ktoré dokážete pretransformovať do pozitívneho komunikačného štýlu
  • Majte na pamäti, že emocionálna nákaza nekončí, keď zamestnanci odídu z práce, no ovplyvňuje ich aj po odchode domov

 

 

Čo však robiť v prípade, že sa potrebujete zorientovať sami v sebe, aby ste následne mohli pomôcť svojmu tímu? Okrem toho, čo sme už spomínali v predchádzajúcich riadkoch, skúste, či už to v práci alebo vo voľnom čase vyhľadať aktivitu, ktorá vás inšpiruje a jasne si stanovte, čo chcete dosiahnuť. Taktiež vezmite na vedomie aj pozitívne aj negatívne aspekty situácií, no skúste posunom vpred aplikovať tie pozitívne. Vždy sa snažte byť otvorený feedbacku a nápadom od iných, môžete sa dozvedieť veľa nových informácií. Na záver, snažte sa eliminovať zo svojho slovníka slová ako nemôžem a nedá sa a skúste praktizovať mindfullness, nech vám vaša práca neprerastie cez hlavu.

 

Autorka: Veronika Korim

Zdieľajte s priateľmi