Viete vyhodnocovať ako sa rozhodujete?

Viete vyhodnocovat ako sa rozhodujete

Kategória: Soft skills

Robenie rozhodnutí je spletitý, nie vždy exaktný proces, ktorému sa nevyhne ani iracionálnosť. Denne čelíme malým, väčším či dôležitým rozhodnutiam. Bezprostredne môžu vyzerať bezvýznamne, ale každé rozhodnutie má vplyv na náš život. Všetci  v tejto chvíli prežívame následky svojich minulých rozhodnutí.

 

Je správne rozhodovanie veľkým umením?

Z môjho pohľadu ide o múdrosť, ktorej sa človek učí postupne. Nedá sa kúpiť v nejakom komplexnom užívateľskom balíčku a nainštalovať. Trefne to vystihla Caroline L. Arnold: „Rozhodnutie urobiť niečo, nie je to isté ako skutočný čin. Zvyk je výsledkom cvičenia, nie definovania.“

Každý z nás si potrebuje pre seba objaviť a zvedomniť svoj rozhodovací štýl. Inak to môže byť častý pokus-omyl, hoci aj to býva funkčná stratégia, ale iba niekedy. Rovnako tak, ako niektoré skratky vedú do slepej uličky. Otázka je, ako často sa tam ocitneme a koľko nám trvá, než vycúvame.

 

Hodnota rozhodnutia závisí od…

… odvahy, ktorú treba na jeho vykonanie. Keď sa zamyslíte nad niekým, o kom si myslíte, že robí dobré rozhodnutia, čo si uvedomíte? Keď nemáte niekoho takého v okolí, tak to môže byť hrdina, ku ktorému vzhliadate.

Takýto obdivovaný človek robí rozhodnutia rýchlo alebo potrebuje viacej času? Radí sa, alebo sa rozhoduje sám? Mení ich alebo im zostáva verný? Vracia sa k nim, aby ich prehodnocoval alebo za ne preberá zodpovednosť?

Z odpovedí si viete vyskladať svoju zvyčajnú rozhodovaciu „stratégiu“. Či je vedomá alebo nevedomá, ste ňou ovplyvňovaní a vedení.

 

Malá autodiagnostika

Výskumy deklarujú, že tí najúspešnejší ľudia robia rozhodnutia rýchlo a takmer ich nemenia. Z toho vychádza tvrdenie, že úspech v živote je z väčšej miery závislý od toho, ako rýchlo dokážeme robiť rozhodnutia, nakoľko sú múdre a kryté prebratím zodpovednosti za ne.

Keď máte chuť, môžete si v sebareflexii preskúmať, aká je vaša skúsenosť.

Spíšte si svojich 5 rozhodnutí, ktoré považujete za rozhodujúce vo vašom živote a ste na ne hrdí. Potom si k nim pripíšte dôvody, prečo ich takto vyhodnocujete a čo vás naučili.

Aj keď si poviete, že ste nad tým už premýšľali, spíšte si to na papier. Tak to uvidíte z odstupu a nadhľadu a v prepojení so súvislosťami, ktoré vám neuniknú. Predpoklad je, že vo svojich úvahách objavíte súvislosť medzi tým, aká ste osobnosť, čo máte nažité a kam máte namierené. Keď napredujete podľa svojich očakávaní, rozhodnutia vám vaše voľby potvrdili. Byť v súlade so svojimi rozhodnutiami umožňuje zdolávať prekážky, a tak sa dostávať bližšie k svojim silným stránkam.

 

Kam všetky vaše rozhodnutia vedú?

Napríklad k budovaniu zvykov. Už ste si všimli, že väčšina každodenných rozhodnutí sa nezakladá na podrobnom premýšľaní? Potrebujete ich robiť automaticky a ritualizované s tým, že už k nim máte vytvorenú cestu. Tak sa vyhnete zbytočnému uvažovaniu, či sa vám chce, nechce, či ste pripravený, alebo ešte niečo potrebujete, či je správny čas, alebo sa pristihnete ako prokrastinujete. Neplytváte tak energiou a pozornosťou na veci, ktoré ste si už raz vybrali a viete prečo. Vykonávate ich preto, lebo vám dávajú zmysel a sú pre vás významné, zastupujú vaše hodnoty. Práve skladba vašich zvykov má veľký význam a vplyv na váš životný štýl, pocitové rozpoloženie, vzťahy, úspech… Takže aj taká zdanlivo nesúvisiaca vec ako zvyk vstupuje do vášho rozhodovania. Platí jednoduchá rovnica: poriadok vo zvykoch = menej chaosu v živote.

 

Keď sa nemôžete rozhodnúť…

… je prijateľné každé rozhodnutie. Trik potom spočíva v tom, že sa jednoducho rozhodnete, že vaša voľba bude tá správna. Inými slovami, ak váhate medzi dvoma cestami, vyberte si jednu, a potom z nej urobte tú správnu. V celkovom pláne vecí a udalostí je to jedno. Keď nevidíte dostatočne ďaleko pred seba, aby ste sa vedeli relevantne rozhodnúť, potom vás nikto nemôže za vaše rozhodnutie kritizovať. Už to len ustáť sami pred sebou a nárokmi na svoju neomylnosť a dokonalosť.

 

Existuje niečo také ako príliš veľa možností?

Peter Buffet v knihe Život je takový, jaký si ho uděláme tvrdí: „Z môjho pohľadu nie. Ak sa ľudia nechajú svojimi možnosťami dezorientovať, nie je to preto, že ich majú príliš mnoho. Je to preto, že im chýba jasný názor a vôľa záväzne sa pre jednu z nich rozhodnúť.

 

Autorka: Janette Š

Zdieľajte s priateľmi