Kouč, mentor, psychológ…

Kouč, mentor, psychológ

Kategória: Life koučing

Koučing ako taký, či mentor, psychológ, kouč.. rozmýšľate, aký je medzi týmito slovami vlastne rozdiel? A či vôbec nejaký existuje? Na nasledujúcich riadkoch nájdete krátke zhrnutie a prehľad týchto výrazov, aby vám už viac neplietli.

 

Na úvod niečo o tom, čo to vlastne koučing je..

Life koučing, často nazývaný aj ako osobný koučing alebo jednoducho koučing, je proces individuálnej, no rovnocennej spolupráce kouča a koučovaného.

Kouč pomáha klientovi dosiahnuť osobné životné ciele a výzvy. Tieto ciele môžu zahŕňať čokoľvek, čo klient potrebuje, napríklad zvýšenie sebavedomia, odhodlanie sa k zmene v kariére, zlepšenie vzťahov a mnoho ďalších. Ľudia rôzneho veku, povolania, sociálnych vrstiev či záujmov vyhľadávajú služby kouča, pretože sa v niečom zhodujú, a to v túžbe dosiahnuť niečo viac vo svojom osobnom alebo profesionálnom živote. Bez ohľadu na vaše ciele, profesionálny kouč vám dodá motiváciu, zodpovednosť a podporu, aby ste sa pri dosahovaní vami zvolených cieľov posúvali a robili progres už z týždňa na týždeň.

Jeden z najčastejších dôvodov, prečo ľudia vyhľadajú služby kouča je, že sa cítia „uviaznutí” na jednom mieste a nevedia sa pohnúť ďalej a správnym smerom. Zotrvávajú v práci, ktorá sa im nepáči, pokračujú v nenapĺňajúcom vzťahu alebo cítia, že im život všeobecne nedáva hlbší zmysel či význam. Úlohou kouča je, pomocou rôznych nástrojov a techník koučingu, pomôcť klientovi uvedomiť si, čo je motivátor, čo vás poháňa, kam chcete ísť, teda čo je cieľ a ako sa k cieľu najefektívnejšie prepracovať.

Použitie slova kouč/koučka nie je náhoda. Life kouč a kouč všeobecne, sa až tak veľmi nelíši od športového kouča/trénera. Dobrý športový tréner vás bude podporovať v sústredení sa na váš cieľ, poskytovať spätnú väzbu, povzbudí vás, keď sa budete cítiť frustrovaný, a uistí vás, že ste dostatočne pripravený, aby ste dosiahli skutočný pokrok a želanú zmenu. Tvrdú drinu si samozrejme musíte odmakať vy sami, no pomôže vám naplno využiť váš potenciál. A takisto i kvalitný kouč vám pomôže zostať motivovaný, sústredený a poskytne vám objektívnu spätnú väzbu, ktorá vám pomôže dostať sa ďalej a za kratší čas, akoby tomu bolo práve bez jeho pomoci.

 

Kto je teda kouč?

Kouč je alternatíva k psychológovi alebo terapeutovi. Je to zlatá stredná cesta, ak sa klient nechce cítiť ako pacient, a zároveň chce riešiť problémy zodpovedne a na exaktnej úrovni. Pomáha klientovi nájsť dlhodobé či krátkodobé riešenia, dosiahnuť konkrétne stanovené ciele. Veľkou výhodou kouča je, že ide o človeka, ktorý má odborné vzdelanie a je profesionál aj v inej sfére, než je psychológia. Zároveň však chceme zdôrazniť, že za profesionálneho kouča možno považovať iba osobu, ktorá má príslušné vzdelanie, pracuje na základe jedenástich kompetencií kouča podľa ICF. Dobrého kouča spoznáte i podľa toho, že je informovaný o najnovších trendoch a metódach v oblasti koučingu.

Počas koučingu sú koučovia vnímaní ako spolupracovníci, sprievodcovia, dôverníci, partneri. Kouč má schopnosť pozerať sa na každú situáciu s nadhľadom, odstupom, nezaujato a z rôznych uhlov pohľadu. Úlohou kouča je rozvíjať koučovaného vo všetkých princípoch. Kouč pomáha uvoľňovať vlastný potenciál v každom z nás. Je orientovaný na budúcnosť. Nedáva pevné rady, odporúčania, neovplyvňuje klienta svojím postojom, ale hľadá riešenie spoločne s vami. Pomocou otázok vás naviguje k rôznym uhlom pohľadu na vec, dodáva podporu a povzbudenie. Snaží sa pritom čo najpresnejšie sa naladiť na spôsob myslenia svojho zverenca.

Cieľom koučingu je pomôcť celkovo zlepšiť kvalitu vášho života. Nejedná sa však o žiaden zázrak, chce to vašu trpezlivosť. Po malých krokoch dosiahnete úspech v tom, v čom ste dobrí vďaka tomu, že si začnete vážiť samého seba a nebude vám chýbať zdravé sebavedomie. Do procesu koučingu je vtiahnuté nielen zamestnanie, ale aj súkromie, kvalita vzťahov – napríklad, s manželským partnerom, deťmi, priateľmi.

 

Kto je mentor?

Mentor podporuje a pomáha v procese profesionálneho rozvoja zamestnanca/podnikateľa (mentee). V dôvernom a partnerskom dialógu s mentee hľadá mentor odpovede na otázky, ktoré dotyčného trápia, a ktoré sám pomenúva. Mentor by mal na mentee pôsobiť ako inšpirátor, zvyšovať jeho sebavedomie i výkon, podnecovať mentee k profesionálnemu správaniu a dosahovaniu cieľov, byť pre neho vzorom, informátorom a radcom v oblasti fungovania podniku, oporou v krízových situáciách a podporou v kariérnom raste.

Mentoring je proces, počas ktorého skúsená osoba pomáha inej osobe nadobudnúť skúsenosti prostredníctvom časovo ohraničených, dôverných, osobných rozhovorov alebo iných učebných metód. Mentoring je tiež stratégia osobného rozvoja, pomoci a rozvoja toho druhého prostredníctvom zdieľania zdrojov, odborných znalostí, hodnôt, skúseností, perspektív a prístupov.

Cieľ mentoringu je, aby mentee dosiahol požadovanú úroveň vo vedomostiach a zručnostiach a bol schopný aplikovať ich v praxi. Taktiež aby začal veriť vo vlastné schopnosti, robiť dobré rozhodnutia, niesť zodpovednosť za svoje rozhodnutia a mať schopnosť sebakontroly.

 

A ako sa od nich líši psychológ?

Psychológ je odborník, ktorý má vysokoškolské vzdelanie. Vyštudoval odbor psychológie na univerzite. Psychológia má rôzne zameranie a špecializácie, ktoré poď ňu spadajú ako napr.: poradenská, klinická, školská, pracovná a organizačná psychológia, atď.

Psychológ je človek, ktorý na základe svojich schopností, vlastností a odborných zručností pracuje s klientom, jeho cieľom je mu pomôcť zistiť dôvod istého stavu a situácie a zredukovať ťažkosti z neho plynúce. Pomáha klientovi zvládnuť jeho ťažkostí z vlastných zdrojov: zmenou nevhodných spôsobov správania, minimalizáciou výskytu škodlivých myšlienok alebo ich premenou na myšlienky prospešné alebo „len“ naučiť sa vážiť si samého seba.

Hlavným cieľom psychologického poradenstva je potreba pomoci, a od terapie sa líši tým, že pri poradenstve ide o vyjadrenie postojov, názorov za seba alebo za nejakú školu o tom, čo je dobré, žiaduce a optimálne a tí druhí si môžu vybrať. Sú tu teda možnosti, ktoré môžeme využiť a spôsoby, ktorými môžeme tieto možnosti uplatniť.

Je to vhodné pre človeka, ktorý má dostatok energie, vnútorných zdrojov, je silný a potrebuje, aby mu niekto pomohol – často nám pomôže len to, že nás vypočujú, my formulujeme myšlienky do slov a tým si to uvedomujeme.

 

Autor: tím topcoach

Zdieľajte s priateľmi