Zdieľajte s priateľmi

Detaily:

Čo je to selfkoučing a ako ho viem použiť pre svoj vlastný život? V ktorých oblastiach môjho života prináša selfkoučing benefity? Ktoré techniky selfkoučingu viem použiť v každej situácii? Sú techniky selfkoučingu vhodné aj na zvládanie nepríjemných situácií? Narastie po aplikovaní techník selfkoučingu aj moje sebavedomie?

Obsahová náplň:

 • Čo je selfkoučing a aké môžu byť dôvody pre jeho použitie.
 • V ktorých oblastiach života selfkoučing funguje.
 • Čo prináša selfkoučing a kto z nás ho potrebuje.
 • Základné techniky selfkoučingu.
 • Techniky selfkoučing na každý deň.
 • Zvyšovanie sebavedomia pomocou selfkoučingu.

Ako bude podujatie prebiehať:

Interaktívna prednáška, riadená diskusia, individuálne a skupinové cvičenia.

Prečo sa podujatia zúčastniť:

Účastník workshopu získa poznatky o existencii selfkoučingu, jeho metódach a oblastiach použitia. Vďaka selfkoučingu účastník lepšie spozná samého seba, osvojí si základné techniky selfkoučingu a bude vedieť tieto techniky aplikovať vo svojom každodennom živote. Účastník workshopu sa naučí žiť svoj život viac v pohode a sebavedomo zvládnuť aj nepríjemné situácie.

Prečo to funguje:

Selfkoučing ako nástroj na riadenie osobného rozvoja poskytuje overené techniky, ktoré vie a môže jednoducho použiť každý z nás. Tieto techniky prinášajú rýchle výsledky, nové návyky a pozitívne zmeny. Selfkoučing je založený na využívaní vnútornej múdrosti každého z nás. Selfkoučing je riešením na prekonanie osobných aj pracovných výziev a nárast sebavedomia každého jednotlivca.

Pre koho je podujatie určené:

Workshop je vhodný pre každého kto :

 • Hľadá spôsob ako sa vyrovnať s bežnými, ale aj stresovými či krízovými situáciami.
 • Pociťuje nedostatok sebavedomia, chýbajúcu motiváciu, frustráciu či nespokojnosť.
 • Cíti strach, úzkosť, depresiu.
 • Je ochotný skúmať svoje vnútro a prevziať kontrolu nad vlastným životom.
 • Chce na sebe pracovať a byť lepším človekom.

 Ciele:

Získanie povedomia o selfkoučingu a dôvodoch pre použitie selfkoučingových techník. Zmapovanie oblastí, v ktorých je možné selfkoučing použiť. Naučenie sa základných techník selfkoučingu a tiež techník vhodných na zvládnutie náročnejších situácií. Osvojenie si selfkoučingových techník na zvýšenie sebavedomia. Pocítenie zmien vo vlastných životoch po pravidelnom aplikovaní techník selfkoučingu.

  Objednávka

  +421 914 703 900

  Alebo prostredníctvom formulára


  Zdieľajte s priateľmi

  O nás

  Sme inovatívna vzdelávacia organizácia, pričom osobný rast a sebarozvoj je naším životným štýlom.

   

  Veríme, že zmena môže nastať najskôr v nás, a to najmä neustálym zlepšovaním sa a napredovaním – odomykaním ľudského potenciálu.

   

  Hlavným cieľom projektu topcoach.sk je preto vyberať a ďalej ponúknuť tých najlepších odborníkov z oblasti sebarozvoja. A to prostredníctvom širokého množstva workshopov a tréningov najvyššej kvality ako pre jednotlivcov, tak aj pre firmy.

   

  Našimi hodnotami pri práci a spolupráci sú: kvalita, odbornosť, profesionalita, dôvera a v neposlednom rade i efektivita.

   

  • 0Motivovaných ľudí
  • 0Koučov
  • 0Partnerov
  • 0Workshopov
  • 0leTalky