Zdieľajte s priateľmi

Detaily:

Čo je to selfkoučing a ako ho viem použiť pre svoj vlastný život? V ktorých oblastiach môjho života prináša selfkoučing benefity? Ktoré techniky selfkoučingu viem použiť v každej situácii? Sú techniky selfkoučingu vhodné aj na zvládanie nepríjemných situácií? Narastie po aplikovaní techník selfkoučingu aj moje sebavedomie?

Obsahová náplň:

 • Čo je selfkoučing a aké môžu byť dôvody pre jeho použitie
 • V ktorých oblastiach života selfkoučing funguje
 • Čo prináša selfkoučing a kto z nás ho potrebuje
 • Základné techniky selfkoučingu
 • Techniky selfkoučing na každý deň
 • Zvyšovanie sebavedomia pomocou selfkoučingu

Ako bude podujatie prebiehať:

Interaktívna prednáška, riadená diskusia, individuálne a skupinové cvičenia.

Prečo sa workshopu zúčastniť:

Účastník workshopu získa poznatky o existencii selfkoučingu, jeho metódach a oblastiach použitia. Vďaka selfkoučingu účastník lepšie spozná samého seba, osvojí si základné techniky selfkoučingu a bude vedieť tieto techniky aplikovať vo svojom každodennom živote. Účastník workshopu sa naučí žiť svoj život viac v pohode a sebavedomo zvládnuť aj nepríjemné situácie.

Prečo to funguje:

Selfkoučing ako nástroj na riadenie osobného rozvoja poskytuje overené techniky, ktoré vie a môže jednoducho použiť každý z nás. Tieto techniky prinášajú rýchle výsledky, nové návyky a pozitívne zmeny. Selfkoučing je založený na využívaní vnútornej múdrosti každého z nás. Selfkoučing je riešením na prekonanie osobných aj pracovných výziev a nárast sebavedomia každého jednotlivca.

Pre koho je podujatie určené:

Workshop je vhodný pre každého kto :

 • Hľadá spôsob ako sa vyrovnať s bežnými, ale aj stresovými či krízovými situáciami
 • Pociťuje nedostatok sebavedomia, chýbajúcu motiváciu, frustráciu či nespokojnosť
 • Cíti strach, úzkosť, depresiu
 • Je ochotný skúmať svoje vnútro a prevziať kontrolu nad vlastným životom
 • Chce na sebe pracovať a byť lepším človekom

 Ciele:

Získanie povedomia o selfkoučingu a dôvodoch pre použitie selfkoučingových techník. Zmapovanie oblastí, v ktorých je možné selfkoučing použiť. Naučenie sa základných techník selfkoučingu a tiež techník vhodných na zvládnutie náročnejších situácií. Osvojenie si selfkoučingových techník na zvýšenie sebavedomia.  Pocítenie zmien vo vlastných životoch po pravidelnom aplikovaní techník selfkoučingu.

 

Objednávka


Zdieľajte s priateľmi

O nás

Sme inovatívna vzdelávacia organizácia, pričom osobný rast a sebarozvoj je naším životným štýlom.

 

Veríme, že zmena môže nastať najskôr v nás, a to najmä neustálym zlepšovaním sa a napredovaním – odomykaním ľudského potenciálu.

 

Hlavným cieľom projektu topcoach.sk je preto vyberať a ďalej ponúknuť tých najlepších odborníkov z oblasti sebarozvoja. A to prostredníctvom širokého množstva workshopov a tréningov najvyššej kvality ako pre jednotlivcov, tak aj pre firmy.

 

Našimi hodnotami pri práci a spolupráci sú: kvalita, odbornosť, profesionalita, dôvera a v neposlednom rade i efektivita.

 

 • 0Motivovaných ľudí
 • 0Koučov
 • 0Partnerov
 • 0Workshopov
 • 0leTalky