Zdieľajte s priateľmi

Detaily:

Vysoko efektívne tímy sú podmienkou úspechu vo firme. Výskumy ukazujú, že výkonnosť tímu závisí od spolupráce, schopnosti prispôsobiť sa , schopnosti prevziať zodpovednosť a dôvery. Vďaka tímovému koučingu sa tím môže spolu vyvíjať, objaviť spoločné hodnoty, ciele a spôsoby práce, porozumieť potrebám firmy a identifikovať sa s novými postupmi, ako prispieť k úspechu spoločnosti, pre ktorú pracujú.

Nedostatok dôvery v tíme znižuje jeho výkon až o 40%. Tímové koučovanie je spôsob,  ako riešiť nedostatok transparentnej a jasnej komunikácie medzi spolupracovníkmi, ktorý často vedie k predpokladom, ktoré sa nezakladajú na pravde, ale riadia rozhodnutia jednotlivých pracovníkov. Tímový koučing sa môže stať vhodným nástrojom pre rozvoj a mať dôležitú úlohu pri manažmente zmeny.

Obsahová náplň:

Workshop pokryje akúkoľvek oblasť, ktorá je v kompetencii tímu a kde riešenie nie je vopred jasné. Vhodné napríklad pre témy, ako

 • Zlepšenie spolupráce medzi oddeleniami.
 • Riešenie pracovných úloh po zmene organizačnej štruktúry.
 • Zvýšenie produktivity tímu.
 • Uvoľnenie komunikácie (formálnej atmosféry) medzi manažérmi.
 • Budovanie dôvery v tíme.

Ako bude podujatie prebiehať:

 1. Rozhovor s manažérom = tím leaderom na ujasnenie cieľa, rozsahu a formy tímového koučingu
 2. Tímový koučing – interaktívna práca s tímom s cieľom nájsť riešenie vlastnou cestou

Tímový kouč bude spolupracovať s tímami, aby pomohol zlepšiť komunikačné línie. Kouč môže tímu poskytnúť správne nástroje a mechanizmy na efektívnu komunikáciu, aby mohli zracionalizovať tímové projekty a priebežne zlepšovať výkonnosť. Tím dostane slobodu nájsť si svoju cestu k riešeniu – zoberie aktivitu do vlastných rúk a sám začne riešiť svoju agendu.

Prečo sa podujatia zúčastniť:

Keď sa lídri alebo manažéri cítia byť zodpovední za výsledky svojho tímu, je viac pravdepodobné, že dosiahnu svoje ciele. Tímový koučing spolupracuje s každým členom tímu, aby vnucoval pocit zodpovednosti a teda aby každý člen v tíme cítil zodpovednosť za výkon a výsledok celej skupiny.

Prečo to funguje:

Jednou z hlavných schopností tímového koučingu je, že úspešne vnáša koučingové myslenie a prístup každého jednotlivca tímu. Vďaka tomuto mysleniu sú jednotlivci lepšie pripravení komunikovať na pracovisku a dosahovať dôležité obchodné ciele. Efektívna komunikácia je základom toho, ako dobre spolupracujú jednotlivci, ako je daná a prijatá spätná väzba, spôsob, akým sa jednotlivci rozvíjajú a ako sa riešia konflikty.

Zručnosti riadenia konfliktov sú podľa prieskumov považované za hlavnú oblasť záujmu u viac ako 40% výkonných riaditeľov a vedúcich pracovníkov. Je dôležité, aby udržiavali aj zručnosti na prácu prostredníctvom kolektívnych problémov a riadili ich rýchlo a nezávisle. Posilňovaním morálky a zlepšovaním angažovanosti budú zamestnanci s väčšou pravdepodobnosťou schopní dosiahnuť svoje osobné, ale aj tímové ciele.

Pre koho je podujatie určené:

Pre manažérov, ktorí chcú dať svojmu tímu slobodu vyriešiť pracovnú úlohu a zlepšiť dôveru v tíme.

Ciele:

 • Posilnenie vnútrotímových väzieb.
 • Podpora sebadôvery jednotlivých členov tímu, ktorá vedie k väčšiemu prispievaniu členov k tímovej práci.
 • Vytvoriť pocit zodpovednosti jednotlivca za výkon a výsledok celého tímu.
 • Zvýšenie výkonnosti tímu.
 • Cesta k uvedomeniam/slobode.

  Objednávka

  +421 914 703 900

  Alebo prostredníctvom formulára


  Zdieľajte s priateľmi

  O nás

  Sme inovatívna vzdelávacia organizácia, pričom osobný rast a sebarozvoj je naším životným štýlom.

   

  Veríme, že zmena môže nastať najskôr v nás, a to najmä neustálym zlepšovaním sa a napredovaním – odomykaním ľudského potenciálu.

   

  Hlavným cieľom projektu topcoach.sk je preto vyberať a ďalej ponúknuť tých najlepších odborníkov z oblasti sebarozvoja. A to prostredníctvom širokého množstva workshopov a tréningov najvyššej kvality ako pre jednotlivcov, tak aj pre firmy.

   

  Našimi hodnotami pri práci a spolupráci sú: kvalita, odbornosť, profesionalita, dôvera a v neposlednom rade i efektivita.

   

  • 0Motivovaných ľudí
  • 0Koučov
  • 0Partnerov
  • 0Workshopov
  • 0leTalky