Zdieľajte s priateľmi

Rola lídra: ako porozumieť druhému a vedieť nastaviť hranice

Detaily:

Vedieť porozumieť druhému, ich motiváciu, pracovať s negatívnym postojom, s očakávaniami a s obavami, a byť zrozumiteľný sú aj dnešnej digitálnej dobe kľúčové zručnosti lídra. Záleží na tom, aby bol líder autentický, dôveryhodný pre druhého vo vzájomnej komunikácii, pri riešení náročných situácií a zároveň vedel uplatniť takt, rešpekt k druhému.

Obsahová náplň:

 • Akceptácia dobrých úmyslov na oboch stranách.
 • Komunikačné východiská a vedenie dialógu.
 • Efektívny vzťah: Záujem, rešpekt, riešenie.
 • Vecná a vzťahová rovina komunikácie.
 • Práca s emóciou a postojom druhého.
 • Odmietavý postoj, prístup, komunikácia druhého.
 • Technika komentárov.
 • Analytické počúvanie.

Ako bude podujatie prebiehať:

Interaktívne s využitím skupinových cvičení, diskusie a využitím nástrojov skupinového a individuálneho koučovania.

Prečo sa podujatia zúčastniť:

Zistite, akým prístupom a akou komunikáciou podporíte atmosféru dosiahnuteľného, ktorá nastolí porozumenie ďaleko rýchlejšie. Uvedomíte si, aké sú vaše návyky v prístupe, v komunikácii a ako sa môžete aktuálne posunúť k vytváraniu psychicky bezpečného prostredia vytvárajúceho rešpekt a blízkosť. Budete vedieť komunikovať nepríjemné správy a pracovať s odmietavým postojom druhého.

Prečo to funguje:

Oddeľovanie ľudí od „problému“ sme si neobjavili teraz. Je známy už od 4. storočia. Častokrát potrebujeme ísť do otvorenej komunikácie, aby si ten druhý uvedomil veci. Zároveň je dôraz kladený na vzťahový prístup charakterizovaný spoluprácou, rešpektom, záujmom, podporou druhého, hľadáme motiváciu, nápady a cesty k zmene. Vnášame rešpekt a pracujeme cez porozumenie postoja druhého.

Ciele:

 • Vedieť pracovať s negatívnym postojom a predísť nedorozumeniam
 • Naučíte sa, ako pomenovať rešpektujúcim spôsobom „nepochopiteľné“ reakcie druhého napriamovaním komunikácie
 • Budete vedieť pracovať  s vyhýbavým postojom a negatívnym nastavením druhého
 • Naučíte sa čo to je tzv. „čistý jazyk“ a aký je jeho prínos vo vzájomnej komunikácii

    Objednávka

    +421 914 703 900

    Alebo prostredníctvom formulára


    Zdieľajte s priateľmi

    O nás

    Sme inovatívna vzdelávacia organizácia, pričom osobný rast a sebarozvoj je naším životným štýlom.

     

    Veríme, že zmena môže nastať najskôr v nás, a to najmä neustálym zlepšovaním sa a napredovaním – odomykaním ľudského potenciálu.

     

    Hlavným cieľom projektu topcoach.sk je preto vyberať a ďalej ponúknuť tých najlepších odborníkov z oblasti sebarozvoja. A to prostredníctvom širokého množstva workshopov a tréningov najvyššej kvality ako pre jednotlivcov, tak aj pre firmy.

     

    Našimi hodnotami pri práci a spolupráci sú: kvalita, odbornosť, profesionalita, dôvera a v neposlednom rade i efektivita.

     

    • 0Motivovaných ľudí
    • 0Koučov
    • 0Partnerov
    • 0Workshopov
    • 0leTalky