Rozvoj kompetencií lektorov odborného vzdelávania k výučbe nízko kvalifikovaných pracovníkovKategória: Nezaradené

30.04.2023 sme úspešne ukončili projekt ERASMUS+

Rozvoj kompetencií lektorov odborného vzdelávania pre výučbu nízko kvalifikovaných pracovníkov
Reg. č. 2021-1-CZ01-KA210-VET-000034599

Projekt sa realizoval od 1.1.2022 do 30.4.2023 v súlade s plánovaným harmonogramom.

Cieľom tohto projektu je zvýšiť kompetencie a odbornú kvalifikáciu lektorov odborných kurzov na výučbu účastníkov kurzov s nízkou kvalifikáciou. Tento cieľ sa dosiahne prostredníctvom pedagogicko-psychologickej odbornej prípravy lektorov v oblasti andragogiky účastníkov nízkoprahových kurzov, ktorí pracujú najmä na pozíciách operátorov výroby. Vytvorením metodickej príručky pre lektorov odborného výcviku podporíme začlenenie cieľovej skupiny nízkokvalifikovaných do prostredia a motivujeme ich k ďalšiemu odbornému celoživotnému vzdelávaniu.

Prijímateľom projektu je česká vzdelávacia agentúra LASERneedle CZ s.r.o. a partnerom slovenská vzdelávacia agentúra Topcoach s.r.o.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z programu ERASMUS+.

Pozrite si aj výstupy tohto projektu:

Metodika modifikácie obsahu odborných kurzov pre low-skills Anotácae Metodika
On-line worshop “Rizika a úskalia odborného vzdelávania low-skills” Pozvánka a program Zborník
Metodika andragogické intervencie pro low-skills v odbornom vzdelávaní Anotácia Metodika
On-line seminár “Implementácia inkluzívneho prístupu v odbornom vzdelávaní low-skills” pro lektorov odborného vzdelávania Pozvánka a program Zborník
On-line konferencia „Špecifiká odborného vzdelávania v priemyslových podnikoch so zameraním na low-skills“  Pozvánka a program Zborník
Tvorba metodické príručky “Odborné podnikové vzdelávanie low-skills” Metodická príručka Manual in English

 

Značky: erasmus

Zdieľajte s priateľmi