Zdieľajte s priateľmi

Detaily:

Viete, čo má spoločné etiketa a zvieracia ríša?
Tak napríklad ježkovia sa k sebe v zime túlia, aby si odovzdali teplo. Čím sú k sebe bližšie, tým viac sa navzájom pichajú. Preto sa od seba vzdialia, hľadajú svoj priestor a dávajú priestor ostatným. Napokon si nájdu ideálnu vzdialenosť, ktorá ich ešte hreje a zároveň je bezpečná. Táto vzdialenosť sa nazýva ZDVORILOSŤ.

Ako docieliť, aby sa ľudia v našej prítomnosti cítili dobre, aby boli s nami radi a naopak, aby sme my boli radi s ľuďmi. Aby sme sa cítili dobre v neformálnych i formálnych spoločenských situáciách. Aby sme v hlave neriešili vidličky a manžetové gombíky, ale aby sme mohli byť sami sebou ?

Ukážeme si benefity slušného správania, ktoré nám pomôžu budovať kvalitné vzťahy v osobnom i pracovnom živote.

Obsahová náplň:

 • Základy etikety včera a dnes.
 • Vybrané všeobecné štandardy slušnosti.
 • Biznis protokol.
 • Zásady dress codu.
 • Modelové situácie.

Ako bude podujatie prebiehať:

Interaktívny seminár pozostáva z teoretických základov modernej etikety  prezentovaných cez praktické, aplikačné a modelové cvičenia v konkrétnych situáciách bežného, spoločenského i biznisového života.

Prečo sa podujatia zúčastniť:

Tento workshop Vám umožní byť prirodzený a sebaistý i v nečakanej situácii či neznámom spoločenskom prostredí.

Prečo to funguje:

Pilierom spoločenskej komunikácie je takt a slušnosť. Tie sú ukotvené vo všeobecných pravidlách, ktoré tvoria normy spoločenského styku. Ich ovládanie nám prinesie nečakané výhody a benefity, kvalitné vzťahy a kariérny rast. A. Schopenhauer chápe podstatu sveta ako vôľu – a vôľa byť k ľuďom príjemný a zdvorilý otvára mnohé dvere, pretože ako hovorí: „Na zdvorilosť človek reaguje ako vosk na teplo.“  

Pre koho je podujatie určené:

B2C: Kurz je určený pre každého jednotlivca, ktorý chce pôsobiť sebaisto a prirodzene pri bežných spoločenských stretnutiach, na evantoch, banketoch, pracovných pohovoroch, biznisových jednaniach, konferenciách či plesoch…

B2B: Kurz je určený aj pre firmy a spoločnosti, ktoré chápu, že ich firemnú kultúru navonok reprezentujú práve ľudia – ich vystupovanie, korektné správanie, zdvorilosť a takt. Utvrdenie základných noriem etikety Vašim zamestnancom dodá sebaistotu a oni Vás zastúpia v akýchkoľvek  spoločenských aj biznisových situáciách.

Čo hovoria účastníci?

Miriam:
„Chcela by som sa aj touto cestou poďakovať za osviežujúce a podnetné školenie o protokole v mene všetkých kolegýň a kolegov. Naučili sme sa veľa užitočných pravidiel slušnosti, veď nie sme len tým, ako sa správame, ako ľudia predsa svoje správanie vieme aj primerane riadiť. Váš zážitkový spôsob vzdelávania nás vtiahol priamo do konkrétnych situácií a naučil nás reagovať i v neočakávaných situáciách. Tešíme sa na budúce stretnutia a školenia.“
Jaroslava:
„Toto vzdelávanie bolo pre nás zážitkom. Veľa sme sa naučili, veľa sme sa nasmiali, rozobrali sme veľa konkrétnych situácií. Ďakujeme za všetky ahaaa-momenty! Zaujímavé boli hlavne kultúrne rozdiely, o ktorých sme netušili. Všetko, čo sme sa naučili, začleníme do prípravy našich študentov, aby nás bez obáv reprezentovali všade vo svete.“

Ciele:

 • Spoznať základné pojmy a formy spoločenského protokolu.
 • Utvrdiť si základné štandardy slušnosti a prijatých noriem.
 • Naučiť sa odhadnúť stupeň formálnosti rôznych spoločenských stretnutí, vedieť sa na ne náležite pripraviť a zvoliť príslušný dress code.
 • Získať prehľad v zákonoch spoločenskej dôležitosti a vedieť ich flexibilne používať.
 • Osvojiť si biznis protokol a zásady pracovného styku.

  Objednávka

  +421 914 703 900

  Alebo prostredníctvom formulára


  Zdieľajte s priateľmi

  O nás

  Sme inovatívna vzdelávacia organizácia, pričom osobný rast a sebarozvoj je naším životným štýlom.

   

  Veríme, že zmena môže nastať najskôr v nás, a to najmä neustálym zlepšovaním sa a napredovaním – odomykaním ľudského potenciálu.

   

  Hlavným cieľom projektu topcoach.sk je preto vyberať a ďalej ponúknuť tých najlepších odborníkov z oblasti sebarozvoja. A to prostredníctvom širokého množstva workshopov a tréningov najvyššej kvality ako pre jednotlivcov, tak aj pre firmy.

   

  Našimi hodnotami pri práci a spolupráci sú: kvalita, odbornosť, profesionalita, dôvera a v neposlednom rade i efektivita.

   

  • 0Motivovaných ľudí
  • 0Koučov
  • 0Partnerov
  • 0Workshopov
  • 0leTalky