Zdieľajte s priateľmi

Detaily:

Vedieť kam v živote smerujete, zladiť svoje ambície v osobnom a pracovnom živote vám umožní vaša osobná vízia, nástroj vnútornej motivácie. Budete vedieť, ako si klásť cielené otázky, aby ste našli optimálne riešenie  na dosiahnutie vašich jednotlivých krokov z osobnej vízie. Budete vedieť, ako to nevzdať a pracovať s vašimi silnými stránkami, vyhodnocovať posun pomocou sebareflexie.

Obsahová náplň:

 • Čo chcem dosiahnuť ? Vízia a vyjasnenie si cieľov.
 • Pátranie po vlastnej motivačnej stratégii.
 • Ako má vyzerať môj cieľ a ako ho mať pod kontrolou?
 • Ako vydržať a nevzdať to.
 • Vnútorný účet a jeho zvýšenie.
 • Konfirmácie, spokojnosť, škálovanie.
 • Ako najlepšie využiť vlastné zdroje.
 • Všímavosť a napredovanie.

Ako bude podujatie prebiehať:

Interaktívne s využitím skupinových cvičení, diskusie a využitím nástrojov skupinového a individuálneho koučovania.

Prečo sa podujatia zúčastniť:

Ak chceme niečo dosiahnuť, mali by sme si predovšetkým pomôcť sami. A pokiaľ chceme niečo zmeniť, potrebujeme byť sami sebe všímavými sprievodcami a vedieť prečo to chceme, aby sme mali chuť realizovať jednotlivé kroky.

Prečo to funguje:

Praktické kroky, ktoré si stanovíte vám umožnia zdokonaliť svoje schopnosti, požadované správanie a rozvíjať s tým spojené nové návyky. Sebakoučovaním si povšimnete šťastné okamihy, kedy sa vám darí. Uvedomíte si, keď sa vám bude dariť, že je to vašim úsilím a nie náhodou. Aj pri miernom kolísaní v napredovaní  budete vedieť hľadať sebakoučovaním vnútornú motiváciu prostredníctvom tzv. bytostných otázok, ktoré budete vedieť dávať sami sebe a reflektovať si svoj posun.

Pre koho je podujatie určené:

Pre každého, kto sa chce zamyslieť, čo je pre neho dôležité, mám záujem niečo zmeniť,  byť sám k sebe všímavým sprievodcom a pracovať na svojom sebarozvoji.

Ciele:

Budete vedieť stanoviť svoju osobnú víziu s využitím rozvoja silných stránok, stanoviť pre seba užitočný a dobre formulovaný cieľ,  pomenovať vnútornú motiváciu, zvýšiť ju, keď nastane uviaznutie, naučíte sa dávať sebe bytostné otázky, robiť  reflexiu na výsledky a na napredovanie.

  Objednávka

  +421 914 703 900

  Alebo prostredníctvom formulára


  Zdieľajte s priateľmi

  O nás

  Sme inovatívna vzdelávacia organizácia, pričom osobný rast a sebarozvoj je naším životným štýlom.

   

  Veríme, že zmena môže nastať najskôr v nás, a to najmä neustálym zlepšovaním sa a napredovaním – odomykaním ľudského potenciálu.

   

  Hlavným cieľom projektu topcoach.sk je preto vyberať a ďalej ponúknuť tých najlepších odborníkov z oblasti sebarozvoja. A to prostredníctvom širokého množstva workshopov a tréningov najvyššej kvality ako pre jednotlivcov, tak aj pre firmy.

   

  Našimi hodnotami pri práci a spolupráci sú: kvalita, odbornosť, profesionalita, dôvera a v neposlednom rade i efektivita.

   

  • 0Motivovaných ľudí
  • 0Koučov
  • 0Partnerov
  • 0Workshopov
  • 0leTalky