Pozícia koučingu v leadershipeKategória: Leadership

Projektový manažment je veľmi účinný prístup k zlepšeniu efektívnosti organizácie. Bohužiaľ, medzi časom, kedy si človek prečíta knihu projektového manažmentu (alebo sa zúčastní workshopu), a časom, kedy sa pokúsi uplatniť tieto nové informácie pri svojej práci, existuje „priepasť“, ktorú najlepšie vyplní práve koučing zameraný na projektový manažment.

 

Prečo je koučing v projektovom manažmente vôbec dôležitý? Pretože ako projektový manažér musíte obsadiť hneď niekoľko rolí aby sa samotný projekt mohol uskutočniť. Projektový manažér musí tiež vysvetliť a integrovať projekt s členmi mimo projektového tímu, ktorí môžu alebo nemusia pracovať v tej istej organizácii. Potrebujú využiť širokú škálu postupov, ktoré môžu v rôznych situáciách použiť na vedenie tímu tým správnym smerom. Tieto postupy by mali zapojiť a motivovať tím, čo je zásadné pre spoločné efektívne riadenie projektu. A práve tu prichádza na scénu koučing, ktorý vám môže pomôcť dosiahnuť požadovaný výsledok.

 

Čo je vlastne koučing?

Koučing je proces, ktorý pomáha ľuďom a tímom podať čo najlepšie výkony. Zahŕňa identifikovanie a vytiahnutie na povrch silných stránok ľudí, pomoc pri prekonávaní ich osobných bariérach a limitoch, aby dokázali dosiahnuť svoje osobné maximum a uľahčenie ich schopnosti efektívnejšie fungovať ako členovia tímu.

Hlavými výhodami koučing zameraného na projektový manažment sú:

 • Zdokonalenie súčasných kompetencií.
 • Lepšie komunikačné a vyjednávacie schopnosti.
 • Väčšia mentálna flexibilita a schopnosť riešiť problémy.
 • Lepšie vzťahy so všetkými zúčastnenými stranami projektu.

 

Aký je rozdiel medzi koučingom a mentoringom?

Kľúčové prvky koučovania:

 • Väčšinou ide o krátkodobejšiu činnosť.
 • Má konkrétny cieľ alebo výsledok, ktorý súvisí s výkonom.
 • Riadi sa štruktúrovaným prístupom s pravidelnými stretnutiami o pokroku.
 • Môžu byť dodaný rýchlo bez potreby rozsiahlych konzultácií.
 • Realizované priamym manažérom.

Koučing sa zameriava na výkon v rámci súčasnej role jednotlivca, ktorý môže zahŕňať rozvoj nových zručností alebo problémy s výkonom.

 

Kľúčové prvky mentoringu:

 • Je to zväčša dlhodobejší, pretože je do veľkej miery závisí od silného vzťahu medzi mentorom a zverencom/osobou, ktorá chce byť mentorovaná.
 • Preferuje holistický prístup k rozvoju jednotlivca.
 • Realizuje sa vtedy a tam, keď je potrebný.
 • Vyžaduje sa konzultačná fáza, aby sa mohol určiť účel a zameranie programu.
 • Vedie ho starší a skúsenejší jedinec.

Mentoring sa zameriava na dlhodobé ciele a zaoberá sa osobnými aj profesionálnymi úspechmi.

 

Projektový manažment

Projektový manažment je o vytváraní kultúry a pracovného prostredia v rámci projektu, ktoré prispieva k jeho úspechu a výkonnosti. Ide o rozhodovanie a motiváciu tímu k dôslednej komunikácii. Daniel Goleman zhrnul, že vodcovia, ktorí používajú štýly, ktoré pozitívne ovplyvňujú pracovné prostredie, majú rozhodne lepšie výsledky ako tí, ktorí tak neurobia.

 

6 štýlov vedenia a ich atribúty:

 1. Autoritatívny (vizionár): Ľudia používajúci autoritatívny štýl vedenia sú inšpiratívni a posúvajú ľudí k spoločnému cieľu. Autoritatívni vedúci informujú svoje tímy o tom, kam smerujú, ale nie o tom, ako sa tam dostanú – nechávajú na tímoch, aby našli cestu k spoločnému cieľu. Empatia je najdôležitejším aspektom autoritatívneho vedenia.
 2. Koučovací: Štýl koučovacieho vodcu spája osobné ciele ľudí s cieľmi organizácie. Líder, ktorý používa tento štýl, je empatický a povzbudzujúci a zameriava sa na rozvoj ďalších pre budúci úspech. Tento štýl sa zameriava na dôkladné rozhovory so zamestnancami, ktorí môžu mať málo spoločného so súčasnou prácou, namiesto toho sa zameriava na dlhodobé životné ciele a na to, ako sa spájajú s poslaním organizácie. Tento štýl má pozitívny vplyv na zamestnancov, pretože je motivujúci a vytvára vzťah a dôveru.
 3. Spájajúci: Spájajúci štýl vedenia podporuje harmóniu v tíme. Tento štýl spája ľudí, podporuje začlenenie a riešenie konfliktov. Ak chcete použiť tento štýl, musíte si vážiť emócie druhých a klásť veľký dôraz na ich emočné potreby.
 4. Demokratický: Demokratický štýl vedenia sa zameriava na spoluprácu. Vedúci pracovníci využívajúci tento štýl vedenia aktívne vyhľadávajú vstupné informácie od svojich tímov a spoliehajú sa viac na počúvanie ako na réžiu.
 5. Udávajúci tempo: Tempo-udávajúci štýl vedenia sa zameriava na výkon a plnenie cieľov. Vedúci používajúci tento štýl vedenia očakávajú od svojich tímov bezchybnosť a často sa vedúci zapojí do procesu, aby sa ubezpečil, že sú splnené ciele. Takýto štýl nezahŕňa ľudí so slabým výkonom – všetci majú vysoký štandard. Aj keď to môže byť úspešný štýl, môže to mať negatívny vplyv na tím a viesť k vyhoreniu, vyčerpaniu a vysokej fluktuácii zamestnancov.
 6. Donucovací (veliaci): Vodcovský vedúci používajú autokratický prístup k vedeniu. Tento štýl často závisí od príkazov, (často nevyslovenej) hrozby trestu a prísnej kontroly. Ľudia v moderných, demokratických krajinách sú zvyknutí mať úroveň kontroly nad svojim životom a prácou, a tento prístup ich o to pripravuje. A čo viac, pretože tento štýl vedenia je tak často zneužívaný, môže to mať na tím veľmi negatívny vplyv.

 

Autor: Veronika Korim

Zdieľajte s priateľmi