Životné poslanie ako odpoveďCesta poslania má svoje princípy a zákony, rovnako ako všetko v živote, má svoju postupnosť a nie je možné preskočiť žiadnu rozvojovú fázu. V opačnom prípade vás to bude stále vracať naspäť, akoby ste niečo na vašej ceste zabudli. Ak budete chcieť svoj rast a cestu zrýchliť, vyčerpáte sa,  znechutí vás a nakoniec vôbec nemusíte prísť k naplneniu. Slovné spojenie „životné poslanie“ zostane len prázdnym pojmom, či vybájeným snom. Bude visieť vo vzduchu a budete sa  na neho pozerať cez okno ako na lietadlo, v ktorom ste mali letieť vy.
Pre odhodlaných záujemcov žiť svoje poslanie je tu dobrá správa. Životné poslanie je určite možné naplniť a dokonca celkom šikovne. Keď sa človek paradoxne – zastaví.  Keď sa obzrie za seba a uvidí, čo všetko sa mu už podarilo.
Do tejto významnej hry o životnom poslaní  zapájame celú našu osobnosť –  našu myseľ, telo a dušu, ktoré časom kultivujeme. Jedná sa o holistický prístup, kedže pracujeme so všetkými časťami našej osobnosti.

 

Dobrý krok, ktorý nás nasmeruje k nášmu poslaniu je zamyslenie sa nad tým, či nám dáva zmysel kam sa uberajú naše dni. Chceme svoj život, prácu a vzťahy prehodnotiť, obmeniť alebo obohatiť? Takéto triedenie zrna od pliev je prvým dôležitým krokom na zmysluplnú životnú cestu  tzv. vydestilovanie svojho životného poslania. Je to dobrý začiatok.

Máte vždy na výber: Buď sa uspokojíte s tým, čo je, a vaše poslanie si už len udržujete, alebo rozširujete hranice schopností a možností a bádate ďalej. Zabrzdiť alebo zastaviť  vás môže okrem vás samých jedine vyššia moc. (to čo nevieme ovplyvniť – politické, spoločenské, prírodné udalosti, smrť).

 

Do poslania nás nakopáva aj naša minulosť

Na ceste poslania, človeka často doháňa jeho minulosť. Pudy a inštinkty, ktoré si človek ešte nenaplnil, ale cíti, že na to má všetky predispozície. Hnacím motorom konať, je tušenie, že je vo vás niečo viac. V génoch a DNA sú zasiate silné semienka, ktoré majú potenciál vyrásť a prejaviť sa. Všetky alebo aspoň pár z nich. Vnútorný oheň, zvedavosť, intuícia alebo stav, že sa vo vás liahne fénix je znak, že prichádza ďalšia etapa rastu, ktorú nechcete premeškať. Je to prirodzený jav, ktorý nemôžete ovládať,  spontánna potreba rásť na úrovni ducha vás ovládne. Príroda vás nenechá spať na vavrínoch a to na čo ste pripravený príde, alebo vás k tomu doženie.

Vnútorný nakopávač býva najčastejšie vaše hlboké presvedčenie, rozhodnutie, nutkavá naliehavosť niekam odísť, odcestovať, kúpiť, odovzdať, vnútorná sila, odomknutá schopnosť, objavený talent, nenaplnená potreba, duševný disbalanc, choroba alebo aj hlas duše.

 

Máme moc nad svojim poslaním?

Nad našim  životným poslaním máme moc iba do tej miery, kde začína vyššia moc. Nie všetky spoločenské a životné okolnosti máme v rukách. Ale to, čo vieme plne sami ovplyvniť je naše myslenie, emócie, postoje a rozvoj schopností.
Môžeme na sebe ďalej pracovať a kultivovať sa to do tej najpríjemnejšej formy, akú sme schopní a ochotní zo seba vykresať.

Asistent sa môže prihlásiť o nejakú novú kompetenciu, alebo si nájde zaujímavý seminár či štúdium, ktorý ho láka, napr. ako pracovať s emóciami,  grafický dizajn, či moderátorský kurz. Všetko z toho môže raz využiť v budúcnosti niekde inde.

 

3 Účinné kroky na ceste k poslaniu:

1. krok: upokojiť svoju myseľ a napätie v tele

Forma: napr. meditácia, dychové cvičenia, umelecká činnosť, mindfullness, príroda, pohyb, uvoľňovanie traumy z tela, masáže, uvoľňovacie cviky a stretching, sauna, studená/teplá sprcha, menej kofeínu, priestor v tichu, hudba s bineruálnymi beatmi.

2. krok: zhodnotiť svoje aktuálne činnosti a cestu kam som sa dostal

Forma: napr. kariérne poradenstvo, odborné osobnostné konzultácie – testy sebapoznávania, talentov, hodnôt.

3. krok je definovať si čo chcem zdokonaliť a zlepšiť v tom, čo robím

Forma:  talentový koučing, tréning silných stránok, terapie a výklady snov, art terapie a imaginačné techniky, čas a priestor na rozjímanie a tvorenie osamote, neskôr aj s inými.

To, či ste na dobrej ceste vám žiadna autorita nemôže potvrdiť. Musíte to cítiť sami v sebe. Odborníci vás môžu previesť, priblížiť, dať vám tipy a návody ako sa na cestu dostať a budovať si ju. Ale ten pocit, či je to tá správna cesta, cítite a viete jedine vy sami.
Autorka: Jana Š

Zdieľajte s priateľmi