Vaše talenty vás vytiahnu z tlaku a izolácie krízy

Talenty v čase krízy

Kategória: Soft skills

Ako môžu vrodené schopnosti a talenty pomôcť ľuďom v náročných dňoch, keď sú pod tlakom v domácom prostredí a v izolácií?

 

Všetci ľudia bez rozdielu sa dnes nachádzajú v rovnakej situácií pod „korona tlakom“, takže v tomto sme si všetci rovní. Jediné, v čom sa odlišujeme je, v akých podmienkach žijeme a ako reagujeme na zmenu situácie. Neexistujú argumenty, že niekto tomu tlaku nečelí, pretože to zasahuje každého a keď aj nie na priamo tak to vplýva na vaše najbližšie okolie, rodičov, kolegov, kamarátov, rodinu, ktorá na situáciu reaguje inak ako vy. Vy ste tým podvedome ovplyvnený.

 

Situácia prináša zmenu a zmenu nevie každý prijať, so zmenou prichádza strach z budúcnosti. Zo zmenou prichádza aj smútok z toho, že to nebude také, aké to bývalo a že sa niektorí musia zmieriť s tým, že prídu o starý spôsob práce, kolegu alebo aj celý biznis.

 

Svojim klientom, ktorí teraz navštevujú moju virtuálnu „talent room“, zadávam aby si zodpovedali, bez rozdielu, na nasledujúce otázky:

 1. Čo mi nová situácia, zmena prináša?
 2. Čo po tejto izolácií už nebudem chcieť naspäť do života?
 3. Aké možnosti, príležitosti teraz mám?

 

  V týchto dňoch možno viac ako inokedy môžeme vidieť ako každý reaguje podľa toho, aký batoh so sebou nesie. Ten často obsahuje nielen pozitívne pohľady na seba a život, alebo vzdelanie, skúsenosti , ale aj nefunkčné presvedčenia, vzorce správania, emócie a aj zranenia. Veľkou výhodou v tomto období je poznať svoju vrodenú silu, ktorá nám v týchto dňoch môže skvele pomôcť nájsť orientáciu a dodať silu a nádej. Vrodená sila sú naše talenty. Je to je výbava, s ktorou sme sa narodili a slúži na pomoc pri zvládaní nielen pracovných úloh, ale napríklad aj ako sa vyrovnať s nečakanými životnými udalosťami. Poďme sa teda pozrieť na to, aké výhody majú ľudia s nasledujúcimi talentami. Možno sa v nich nájdete.

   

  • Exekutívni: sú výborní v realizácií a dokončovaní vecí, cieľov, úloh. Dobre zvládajú pracovné nasadenie, pracovný výkon, zodpovednosť, tlak, a dokončovanie vecí načas. Veľmi im môže aktuálne pomôcť, keď si prednastavia svoje staré úlohy na nové, predefinujú si nové ciele, ktoré sú v súlade s aktuálnou situáciou na trhu a doma. Súvisí to aj s prehodnotením priorít , zvykov a hodnôt ako takých.

  Doporučenie: Prenastavte si nové ciele, zodpovednosti a úlohy, ktoré sú v súlade s realitou vonku a tie naplňujte. Nadstavte si nové méty, aby veci mohli fungovať v novom režime, urobte si plán, vymyslite nové riešenia pre seba a kľudne aj pre iných v okolí. Nastavte nové hodnoty a premyslite, aké rozhodnutie je teraz dôležité urobiť, aby sa veci pohli.

  Varovanie: Nesnažte sa pracovať na tom, čo už nemá pre budúcnosť zmysel a nebude už môcť fungovať po starom. Nechajte sa inšpirovať inými cestami a tie rozpracujte.

   

  • Ovplyvňujúci: sú výborní vo vedení energie a mienky iných ľudí, vytvárajú zmenu, vedia namotivovať, ovplyvniť chod udalostí, rozšíriť entuziazmus do skupiny, presvedčiť iných. Potrebujú si teda definovať, na koho v ich okolí má teraz zmysel vplývať, koho osloviť a koho a čo treba zmeniť , naštartovať. Koho je potrebné inšpirovať a presvedčiť, aby sa veci začali diať smerom, ktorý by mohlo pomôcť rodine alebo firme robiť zmysluplné a prínosné aktivity , ktoré zanechajú odkaz či stopu.

  Doporučenie: Definujte si, koho a čo potrebujete v dnešných dňoch ovplyvniť. Sledujte dôveryhodné  zdroje a sledujte, čo sa deje vo svete a čo bude mať teraz najväčší vplyv na fungovanie „ novej spoločnosti“ , aké trendy sa začínajú prejavovať. To je to, kde má zmysel nasmerovať svoju energiu a prispieť k zmysluplnejším smerovaniam.

  Varovanie: Netlačte na pílu a neusilujte sa o presvedčiť vo veci, ktorá je už v tejto novej situácií neaktuálna. Nesnažte sa zlepšiť to, čo už v novej situácií nie je potrebné pretláčať a na koho už nemá zmysel vplývať. Nebojte sa predesignovať si svoju rolu či kompetenciu, ktorá bude mať v novej situácií väčší dopad na spoločnosť.

   

  • Vzťahoví:  sú výborní v budovaní vzťahov, záleží im na dobrých vzťahoch a dobrej atmosfére doma a v práci, kde sú všetci v prepojení a dbajú na svoje emóciu a spoluprácu.

  Doporučenie: Urobte si v týchto dňoch revíziu, ktoré vzťahy sú pre vás hodnotné a ktoré by ste už radi radšej odstrihli do stratena. Zamyslite sa, s ktorými ľuďmi vo vašom okolí , kolegami, biznise partnermi alebo rodinnými príslušníkmi viaznu vaše vzťahy a radi by ste si ich teraz prehĺbili, prepojili sa navzájom alebo aj odstrihli , ak už nič neprinášajú. Zvoľte ideálnu formu ( mail, chat, telefón, skype) . Je tu možnosť vytvorenia online komunity, kde si ľudia zdieľajú, pracovnej skupiny s rovnakým záujmom a cieľom alebo si vytvorte kolegiálne „online Hospody po práci s pivom či vlastnou večerou“, je to zábava a vzťahy sa takto môžu ešte viac utužiť a odľahčiť. Sme na jednej lodi.

  Varovanie: Popri napĺňaní potrieb iných , nezabúdajte na svoje vlastné potreby, pocity a prínos aj pre seba. Pýtajte si od okolia, čo potrebujete ( napr. pozornosť, dôveru, čas, radu …)

   

  • Strategickí: sú známi tým, že im je prirodzene premýšľanie a tzv. fungovanie v cloude,  v abstraktnom svete, kedy potrebujú veľa času a priestoru pre seba a svoje myšlienky.

  Doporučenie: Začať premýšľať nad tým, čo máme aktuálne k dispozícií, čo sme sa už naučili, ako sa poučili , aké nové alternatívy máte, aké nové vízie a nápady vám prichádzajú. Čo všetko by bolo teraz prínosné doštudovať , naštudovať alebo aké informácie doplniť. Nová situácia si žiada nové prístupy, nové dáta a na tom to všetkom viete vy zapracovať a priniesť do spolupráce v práci a aj doma.

  Varovanie: Nezabúdajte hlavne o svojich nápadoch, alternatívach hovoriť ľuďom, ktorým dôverujete, bez toho všetky vaše vhľady môžu zostať skryté a nezrealizované a to by bola škoda. V tejto dobe by práve mohli byť hodne nápomocné, vy ste tí ktorí môžu priniesť nové cesty, inšpirácie a nápady na nové projekty, spolupráce alebo nové vízie.

   

  Využívajte svoju dominantnú doménu, aby ste v týchto časoch mohli  čerpať energiu zo seba, zo svojho vrodeného daru – talentu, ktorý nás prišiel do života podporiť.

  Nepoznáte svoju silu, svoj talent? Namerajte si svoje talenty a podporte sa v dnešných časoch viac ako inokedy…

  Autorka: Jana Š

  Zdieľajte s priateľmi